19.10.2022

Mielenmaisemia: Erilaisuus

Ihmisten erilaisuuden havaitsee, kun kuuntelee tarkasti mistä he mieluiten puhuvat. Mikä on se jokin, joka saa silmät syttymään ja äänen kohoamaan innostuksesta tai painumaan luottamuksellisen matalaksi?

On helppo tunnistaa neljänlaisia tyyppejä. On niitä, jotka ovat kiinnostuneita niistä, jotka eivät ole läsnä. Heidän edesottamuksistaan, kuulumisistaan ja ihmissuhteistaan.  Nämä elävät juoruista ja tarinoista, siitä, miten muilla menee.

Sitten ovat ne, jotka ovat erikoistuneet toisten asioiden järjestelyyn. Usein he ovat myös niitä, joiden puheessa kuuluu tietty kaikkitietävyys, aiheesta riippumatta. He tietävät, miten asiat ovat ja erityisesti, miten niiden tulisi olla. He innostuvat, kun tulee mahdollisuus ottaa kantaa siihen, mitä ja miten tehdä.

Kolmas ryhmä ovat ne, joiden motiivina on yhteiskunnan parantaminen ja laaja vaikuttaminen. Keskustelussa toistuvat julkisuudesta tutut nimet ja tapahtumat sekä oma rooli niissä. Heidän arkeaan ovat ne asiat, joista me muut luemme uutisista. 

Sitten ovat ne muut. He, jotka puhuvat säästä, paikkakunnan tapahtumista ja omista arkisista askareistaan. Juttelevat niitä näitä, pitävät yllä hyvän tuulista keskustelua, joka saattaa myös sisältää pieniä juoruja ja kauhistelua toisten tekemisistä. Se ei kuitenkaan ole puheen pääsisältö, kuten ykkösillä. Aiheet ja kiinnostuksen alue ovat pikemminkin laajat kuin syvälliset.

Ehkä juuri tämä erottaakin eri ryhmät toisistaan: syttyykö monesta vai vaaditaanko siihen juuri se tietty aihe.

Lue lisää Mielenmaisemia:
Salailu, Haihattelu, Velttous, Miellyttämisen halu, Kestävyys, Sitkeys, Liike, Aktiivisuus, Uudistuminen, Yllätykset, Mielialan muutos, Haltioituminen, Äänet, Hiljaisuus, Aika, Pyöräily, Yhteisöllisyys, Kuuntelu, Ystävällisyys, Avuliaisuus, Tervehtiminen, Vapaus, Kiireettömyys, Unohtaminen, Rentous, Rauhallisuus