Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Rauhallisuus

Mielenmaisemia: Rauhallisuus

Rau­hal­lisuus on tunne, joka valtaa ensim­mäisenä mielen pyö­rä­mat­kalla. Vain luonnon äänet, satun­nai­sesti autoja, kun ajetaan kau­punkia kohti. Haukkoja lii­te­le­mässä tai­vaalla, lin­tujen laulua met­sässä ja jokien var­rella. Avara maisema, hori­sontti kaukana pel­tojen takana. Metsän vihreä kirjo. Män­tyjen puna­ruskeat rungot vii­voit­ta­massa kuvaa. Pol­ke­misen tasainen ääni, tuulen suhina kor­vissa, hiekan ja män­nyn­kä­pyjen rapina ren­kaiden alla. Voi aja­tella mitä vain tai olla ajat­te­le­matta, sille on tilaa. 

Soita 000 000 0000