22.4.2020

Mielenmaisemia: Vapaus

Sana vapaus on niitä, joista heti tietää mistä on kyse, mutta joiden tarkempi määrittely vaatii lisää sanoja. Samanlaisia käsitteitä ovat valta ja onnellisuus – tunnistamme heti niiden läsnäolon tai puutteen, mutta niitä on usein vaikea selittää.

Miten niitä kuvaisi? Onnellisuus tuntuu koko kehossa. Se loistaa hymynä, silmien lämpönä ja pehmeytenä äänessä. Valta voi kuulua kovana äänensävynä, näkyä ylimielisenä katseena eikä puhe anna tilaa vaihtoehdoille. Vapaus puolestaan tuntuu ennen kaikkea ajatuksissa ja siinä, millaisen tilan maailma tuntuu antavan. Vapaus on mahdollisuutta valita ja toimia, tai esteiden poissaoloa. Vapautta johonkin, ja vapautta jostakin.

Vapaus on myös mielentila. Vapauden kaipuu, vapauden tunne, halu olla vapaa ja itsenäinen, vapaa kuin taivaan lintu. Työyhteisöissä kaivataan itsenäisyyttä, kotona omaa vapaata aikaa, ystävien kanssa vapauttavaa keskustelua. Halutaan olla vapaita, vailla huolia tulevaisuudesta.    

Oma vapauden lajinsa on ajattelun vapaus. Siinä yhdistyvät vapaus johonkin ja vapaus jostakin. Voi ajatella mitä haluaa ja keskittyä siihen, mikä kiinnostaa. Parhaimmillaan ajattelun vapaudessa on kyse myös siitä, ettei ole pakollisten ajatusten vanki. On vapaa ohjaamaan mielensä sinne missä se haluaa olla. Silloin on vapaa myös henkisesti, vailla lamaannuttavia ja vangitsevia ajatuksia.

Lue lisää Mielenmaisemia:
Kiireettömyys, Unohtaminen, Rentous, Rauhallisuus