Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sano­ja: Avu­liai­suus

Sano­ja: Avu­liai­suus

Aut­ta­mi­nen on piir­re, joka saa elä­män suju­maan, niin oman kuin tois­ten. Se on jotain, … Lue lisää

Joh­ta­mi­sen aak­ko­set: O niin kuin Oikeu­den­mu­kai­suus ja Omi­mi­nen

Joh­ta­mi­sen aak­ko­set: O niin kuin Oikeu­den­mu­kai­suus ja Omi­mi­nen

Oikeu­den­mu­kai­suus on yksi niis­tä teki­jöis­tä, jot­ka tut­ki­mus­ten mukaan vai­kut­ta­vat Lue lisää

Sosi­aa­li­nen val­ta

Sosi­aa­li­nen val­ta

Val­ta on olen­nai­nen osa orga­ni­saa­tio­elä­mää, sil­lä joku ottaa aina val­lan. Jol­lei­vat Lue lisää

Sano­ja: Ter­veh­ti­mi­nen

Sano­ja: Ter­veh­ti­mi­nen

Hei, mitä kuu­luu? Ter­veh­dys, onpa haus­ka näh­dä pit­käs­tä aikaa. Hyvää huo­men­ta ja … Lue lisää

Vai­kut­ta­mi­sen tai­to

Vai­kut­ta­mi­sen tai­to

Vai­kut­ta­mi­sen tai­to on saman­ai­kai­ses­ti help­poa ja vai­ke­aa. Help­poa sik­si, että … Lue lisää

Ei luot­ta­mus­ta ilman psy­ko­lo­gis­ta tur­val­li­suut­ta

Ei luot­ta­mus­ta ilman psy­ko­lo­gis­ta tur­val­li­suut­ta

Tur­val­li­suu­den tun­ne samoin kuin luot­ta­mus­kin tun­tu­vat itses­tään sel­väl­tä, kun­nes Lue lisää

Sano­ja: Vapaus

Sano­ja: Vapaus

Sana vapaus on nii­tä, jois­ta heti tie­tää mis­tä on kyse, mut­ta joi­den tar­kem­pi … Lue lisää

Joh­ta­mi­sen aak­ko­set: N niin kuin N niin kuin Näy­tel­lä ja Nipot­taa

Joh­ta­mi­sen aak­ko­set: N niin kuin N niin kuin Näy­tel­lä ja Nipot­taa

Tai­ta­via näyt­te­li­jöi­tä arvos­te­taan, mut­ta onko näyt­te­le­mi­sen tai­dos­ta … Lue lisää

Sano­ja: Avu­liai­suus

Sano­ja: Avu­liai­suus

Aut­ta­mi­nen on piir­re, joka saa elä­män suju­maan, niin oman kuin tois­ten. Se on jotain, … Lue lisää

Joh­ta­mi­sen aak­ko­set: O niin kuin Oikeu­den­mu­kai­suus ja Omi­mi­nen

Joh­ta­mi­sen aak­ko­set: O niin kuin Oikeu­den­mu­kai­suus ja Omi­mi­nen

Oikeu­den­mu­kai­suus on yksi niis­tä teki­jöis­tä, jot­ka tut­ki­mus­ten mukaan vai­kut­ta­vat Lue lisää

Sosi­aa­li­nen val­ta

Sosi­aa­li­nen val­ta

Val­ta on olen­nai­nen osa orga­ni­saa­tio­elä­mää, sil­lä joku ottaa aina val­lan. Jol­lei­vat Lue lisää

Sano­ja: Ter­veh­ti­mi­nen

Sano­ja: Ter­veh­ti­mi­nen

Hei, mitä kuu­luu? Ter­veh­dys, onpa haus­ka näh­dä pit­käs­tä aikaa. Hyvää huo­men­ta ja … Lue lisää

Vai­kut­ta­mi­sen tai­to

Vai­kut­ta­mi­sen tai­to

Vai­kut­ta­mi­sen tai­to on saman­ai­kai­ses­ti help­poa ja vai­ke­aa. Help­poa sik­si, että … Lue lisää

Ei luot­ta­mus­ta ilman psy­ko­lo­gis­ta tur­val­li­suut­ta

Ei luot­ta­mus­ta ilman psy­ko­lo­gis­ta tur­val­li­suut­ta

Tur­val­li­suu­den tun­ne samoin kuin luot­ta­mus­kin tun­tu­vat itses­tään sel­väl­tä, kun­nes Lue lisää

Sano­ja: Vapaus

Sano­ja: Vapaus

Sana vapaus on nii­tä, jois­ta heti tie­tää mis­tä on kyse, mut­ta joi­den tar­kem­pi … Lue lisää

Joh­ta­mi­sen aak­ko­set: N niin kuin N niin kuin Näy­tel­lä ja Nipot­taa

Joh­ta­mi­sen aak­ko­set: N niin kuin N niin kuin Näy­tel­lä ja Nipot­taa

Tai­ta­via näyt­te­li­jöi­tä arvos­te­taan, mut­ta onko näyt­te­le­mi­sen tai­dos­ta … Lue lisää

Pin It on Pinterest