Kulttuuri

12.10.2022

Sanojen voima

Suhtautuminen tuntuu yhtä konkreettiselta kuin teot tai tekemättä jättämiset. Siksi lämpö ja huomaavaisuus ovat niin tarpeellisia ihmisten välillä. Mutta ei puheenkaan merkitystä kannata väheksyä, sillä myös sanoilla on voima luoda yhteyttä, rohkaista ja kertoa tunteista. 

Myönteisten ajatusten ja tunteiden sanominen ääneen on tärkeä keino yhteishengen ja yhteenkuuluvuuden syntymisessä. Yhteisö, joka on puhumaton, rakentaa sen sijaan epäluuloa ja tulkintoja keskelleen, sillä luottamus ei vaikuta vain ihmisten välisiin suhteisiin ja käyttäytymiseen. Se vaikuttaa myös havaintoihin.

Luottamus auttaa näkemään tilanteen positiiviset puolet, kun taas epäluottamus saa keskittymään vain epäkohtiin. Huomiomme kohdistuu helpommin sellaiseen, joka vahvistaa omia uskomuksiamme. Kun rakennat luottamuksen kulttuuria, havaitset myös sitä enemmän ympärilläsi.