Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Sari Kuusela

Val­lasta ja vuo­ro­vai­ku­tuk­sesta väi­tellyt yhteis­kun­ta­tie­teiden tohtori, sosi­aa­lip­sy­kologi, tie­to­kir­jailija, juoksija, mat­ka­pyö­räilijä ja kau­pun­ki­vaeltaja, joka on kiin­nos­tunut kai­kesta siitä, mikä ihmisiä liikuttaa.

Työ­urani olen tehnyt hen­ki­löstö- ja lii­ke­toi­minnan johto- ja asiantuntijatehtävissä.

Kirjani:Tutustu orga­ni­saa­tio­dra­ma­tur­giaan

 

Soita 000 000 0000