Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Pyöräily

Mielenmaisemia: Pyöräily

– Mitä suo­ma­laiset tekevät, jos eivät har­rasta pyöräilyä?

Kysy­myksen esitti rouva, joka oli samaan aikaan juo­ma­tauolla. Ennen kuin ehdin vastata, hän jatkoi totea­malla, että jotain ulkoiluun liit­tyvää tie­tenkin, var­masti sitten kävelyä ja vaellusta. 

Mutta suo­ma­lai­sethan ovat mökillä, puu­hai­le­massa kuka mitäkin. Tai vain olei­le­massa, omilla tavoillaan itseensä syventyen. Nauttien tutuista mai­se­mista, jotka vaih­tuvat vuoden ajan mukaan, mutta joskus kai­paisi ehkä jotain muu­takin. Kesä­mökki on mah­dol­lisuus pysähtyä het­keksi, mutta ei tuota matkan ja liikkeen aiheut­tamaa mielihyvää.

Pyö­räi­lyssä on ne kaikki. Liike ja vauhti, jossa ehtii katsoa mai­semat ja jutella. Tuuli ja aurinko, jotka tun­tuvat iholla. Metsän, pel­tojen ja hiekan tuoksu, joka häi­vähtää tai tuoksuu sateessa voi­mak­kaammin. Matkan jal­koihin lisäämä väsymys, joka kasvaa iltaa kohti. Ympä­ristön vaih­tu­misen tuomat aja­tukset, jotka syn­tyvät uusista havain­noista. Voi pysähtyä kah­ville, oluelle varjon alle tai naut­timaan aurin­gosta ja näky­mistä. Uudet mai­semat tuot­tavat uusia ajatuksia. 

Lue lisää Mie­len­mai­semia:
Yhtei­söl­lisyys, Kuuntelu, Ystä­väl­lisyys, Avu­liaisuus, Ter­veh­ti­minen, Vapaus, Kii­reet­tömyys, Unoh­ta­minen, Rentous, Rau­hal­lisuus

Soita 000 000 0000