Organisaatiodramaturgia

Organisaatiodramaturgia tarkastelee työyhteisöjen näyttämöitä dramaturgin silmin, vuorovaikutuksen, johtamisen ja yhteistyön näkökulmasta. Ytimessä on ajatus siitä, että jokainen esittää erilaisia tilanteeseen rooleja työyhteisön näyttämöllä mutta toimii myös kulissien takana ja yhteisten tilanteiden ohjaajana. Myös organisaatiotasolla panostetaan siihen, että asiakkaille ja sidosryhmille syntyy haluttu kuva ja kokemus toiminnasta.

Näistä päivittäisistä esityksistä syntyy yhteinen näytelmä ja käsikirjoitus, joka vaikuttaa yhteistyöhön, tunnelmaan ja tuloksiin. Samalla syntyvät yhteisölle tunnusomainen kulttuuri ja tapa toimia yhdessä.

Organisaatiodramaturgia perustuu tunnetun sosiologin ja sosiaalipsykologin Erving Goffmanin (1922 – 1982) havaintoihin ja tapaan ajatella yhteiskunnallista elämää ja ihmisten toimintaa maailmassa teatterimetaforan kautta. Hänen mukaansa esitämme kukin eri tilanteissa omaa parasta itseämme saadaksemme halutun vaikutelman aikaan ja saavuttaaksemme siten pyrkimyksemme.

Goffmanin mukaan yhteiselämämme näyttämölliset piirteet ovat nähtävissä millä tahansa elämän alueella, myös työyhteisöissä. Parhaimmillaan eri roolit ja henkilökohtaiset tavoitteet sopivat yhteen ja täydentävät organisaation käsikirjoitusta mutta toisinaan ne voivat olla myös keskenään ristiriitaisia ja rikkoa yhteistä käsikirjoitusta tai muuttaa sen suuntaa.

Organisaatiodramaturgia auttaa hahmottamaan tapahtumien draaman kaaren, rakentamaan yhteistä tarinaa ja kehittämään tietoisesti yhteistä käsikirjoitusta. Se antaa keinoja tunnistaa yhteisön roolit, esitykset ja tarinat, käsikirjoitusten rakentumisen ja muuttumisen sekä sen, kenellä on valta ja miten tilanteita ohjataan.

Olennaista ei organisaatioissakaan ole pelkkä esitys, vaan sen seuraukset ja lopputulos. Siksi on hyvä olla tietoinen myös työyhteisön sosiaalisista suhteista ja vuorovaikutuksesta, samastumisen merkityksestä ja kulttuurin voimasta sekä vallankäytöstä ja organisaatiopolitikoinnista. Organisaatiodramaturgiaa voikin kuvata taidoksi hahmottaa tapahtumien toiminnallinen kaari. Se on kyky nähdä olennainen, tulkita tilanne ja yhdistää dramaturgin lailla toiminta ja sisältö, ihmiset ja asiat, toimivaksi kokonaisuudeksi.

Voimme siis oppia organisaatioiden toiminnasta ja johtamisesta paljon tarkastelemalla niitä organisaatiodramaturgian kautta. Kun kehität draaman tajua ja ominaisuuksiasi organisaatiodramaturgina, saa koko työyhteisö mahdollisuuden loistaa organisaation teatterissa. Silloin omatkin tavoitteesi toteutuvat paremmin.

Haluatko jutella miten organisaatiodramaturgia voisi auttaa oman yhteisösi kehittämisessä? Ota yhteyttä: Sari Kuusela solmukohtia(at)gmail.com