Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Paperikasat

Mielenmaisemia: Paperikasat

Ensin yksi paperi jää pöy­dälle, hakeutuu sille luon­teen­omaiseen vapaana olevaan paikkaan. Ja heti kun se on val­lannut tilan, sen päälle alkaa kertyä saman­laisia luon­no­nilmiön voi­malla. Pino alkaa kasvaa mak­se­tuilla las­kuilla (kyllä, kaikki eivät ole vielä säh­köisiä), säi­ly­tet­tä­villä kir­jaos­tosten kui­teilla, leh­destä repäis­tyillä jutuilla ja tulos­te­tuilla ”luen kun on aikaa” -artikkeleilla.

Siinä, missä äsken oli tyhjää pintaa, on nyt epä­mää­räinen kasa. Se kasvaa lähes huo­maa­matta, kunnes ylittää kriit­tisen pisteen, joka saa aikaan kiivaan sii­vous­hetken: mistä tuokin on tullut, ihan turha, hei­tetään pois. Muutama paperi löytää paik­kansa, suurin osa menee sen kum­memmin luke­matta suoraan pape­rin­ke­räykseen. Pöydän kulma tyh­jenee taas hetkeksi.

Kunnes on taas uuden jonon vuoro. Pape­ri­ruuhka ei katkea koskaan.

Lue lisää Mie­len­mai­semia:
Ulkoil­mae­lämää, Itsekkyys, Eri­laisuus, Salailu, Hai­hattelu, Velttous, Miel­lyt­tä­misen halu, Kes­tävyys, Sitkeys, Liike, Aktii­visuus, Uudis­tu­minen, Yllä­tykset, Mie­lialan muutos, Hal­tioi­tu­minen, Äänet, Hil­jaisuus, Aika, Pyö­räily, Yhtei­söl­lisyys, Kuuntelu, Ystä­väl­lisyys, Avu­liaisuus, Ter­veh­ti­minen, Vapaus, Kii­reet­tömyys, Unoh­ta­minen, Rentous, Rau­hal­lisuus

Soita 000 000 0000