22.2.2023

Ilmapiiristä pitää huolehtia

Psykologinen turvallisuus ei kuitenkaan ole vain tunne siitä, että asiat ovat hyvin. Myönteinen ilmapiiri saa myös pitämään toisista enemmän ja arvostamaan yhteistyötä, ja se kasvattaa luottamusta. Samalla psykologinen turvallisuus lisää työnimua, työhön liittyvää hyvinvointia, iloa ja innostusta.

Työnimua tutkinut Jari Hakanen määrittelee sen tarmokkuudeksi, omistautumiseksi ja uppoamiseksi. Ne ovat piirteitä, joita ei suinkaan synny yhteisössä, jossa vallitsee epävarmuus, epäystävällisyys tai epäluottamus. Siksi ilmapiiristä pitää huolehtia.

Vaikka jokaisella mukana olevalla on oma vastuunsa sosiaalisten tilanteiden sujumisesta, on vetäjällä siinä aivan erityinen rooli. On sitten kyse esihenkilöstä, työryhmän koollekutsujasta tai yhdistyksen puheenjohtajasta, hän saa kantaakseen sekä itseensä että yhteisön toimintaan kohdistuvan luottamuksen tai epäluottamuksen. Vetäjä nähdään siis aina organisaation kasvoina, joten tehtävässä ei voi koskaan toimia vain omana itsenään. Hänen kauttaan arvioidaan myös vuorovaikutuksen laatua.