Onnistumisesta

10.2.2021

Onnistumisesta

Onnistuminen on tulosten lisäksi ennen kaikkea tunne, joka syntyy, kun tuntee saavuttaneensa jotakin, pientä tai suurta. Se on siis seuraus hyvästä työstä. Huomion kiinnittäminen onnistumisiin on keino motivoida ja auttaa menestymään, on sitten kyse itsestä tai muista. Onnistuminen myös tukee ammatillista kehittymistä, lisää hallinnan tunnetta ja kasvattaa itseluottamusta uusia tilanteita varten. 

Mistä sitten tietää, milloin on onnistunut? Onnistumisella on kolme arkista tunnusmerkkiä: tavoite on toteutunut, onnistuminen saa ainakin hieman tunnustusta muilta ja se tuntuu itsestä hyvälle.

Niiden ei tarvitse tapahtua yhtä aikaa. Joskus onnistumisen huomaa siitä, että saa yllättäen hyvää palautetta tekemisestään. Toisinaan taas siitä, että näkee tavoitteen toteutuneen – valmistauduttiin ajoissa, kustannuksia ei ylitetty tai tilaisuus sai hyvää palautetta. Joskus vain huomaa olevansa iloinen jostakin aikaansaannoksestaan. Jos samanaikaisesti huomaa tavoitteen toteutuneen, saa hyvää palautetta ja tuntee itsekin tehneensä hyvän työn, onnistumisen tunne vahvistuu.

Onnistuminen kannattaa aina huomioida. Joskus riittää hetken pohtiminen yhdessä, useimmiten on hyödyllistä arvioida tarkemmin onnistumista. Nosta siis onnistuminen esille, anna palautetta tavoitteen saavuttamisesta ja voimista aikaansaamiseen liittyviä positiivisia tunteita kannustavalla puheella. Se rakentaa myös luottamusta mukana olleiden kesken.