yhteistyö

5.6.2019

Yhteistyön dynamiikkaa

Yhteistyötilanteet ovat usein antoisia ja hyödyllisiä osaamisen yhdistämisen paikkoja mutta toisinaan myös ristiriitaisten ja kilpailevien toiveiden näyttämöitä. Niissä käytetään valtaa eri tavoin omien ja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Paitsi tehtävän ja aseman suomaa valtaa jokaisella meistä on sosiaalista valtaa. Jotkut kutsuvat sitä pehmeäksi vallaksi, vaikka keinot eivät aina kovin lempeiltä tunnu. Yhteistyö muistuttaakin usein esitystä, jossa jokaisella on samanaikaisesti käsikirjoittajan, ohjaajan ja näyttelijän rooli.

Tunnistat sosiaalisen vallan kiinnittämällä huomion tapaan toimia ja siihen, ketä kuunnellaan mielellään asemasta riippumatta. Näet työyhteisön käsikirjoituksen muodostumisen, kun havaitset, mitkä asiat toistuvat ja millaiset roolit vakiintuvat. Tunnistat työyhteisödraaman lajin, kun kiinnität huomion tapahtumiin ja niiden herättämiin tunteisiin. Olet osa kulttuuria, kun pidät kaikkea sitä, mitä työyhteisössä tapahtuu, itsestään selvänä ja asiaankuuluvana. Käsikirjoitat oman roolisi, ohjaat muita omalla toiminnallasi ja otat vaikutteita muiden esityksistä.

Parhaimmillaan työyhteisön käsikirjoitus on tehty yhdessä, pahimmillaan se on yksipuolisesti jonkun käsialaa. Ilman yhteistyötä mikään työyhteisö ei toimi hyvin.