13.3.2019

Käytä valtaa oikeudenmukaisesti

Valtaa on jokaisella, ja sitä voi myös käyttää monin tavoin. Kestävä tapa käyttää valtaa on yhteisöllistä ja pyrkii yhteisten päämäärien toteuttamiseen. Se on pohjimmiltaan yksinkertaista. Toimi yhteisten tavoitteiden eteen. Ota kaikki mukaan, myös erimieliset. Huolehdi ilmapiiristä, ole näkyvillä. Kerro näkemyksesi, kuuntele muita ja rakentakaa tietoa yhdessä. Ole kiinnostunut, keskustele ja anna mahdollisuus vaikuttaa. Selvitä mikä on yhteisölle merkityksellistä ja toimi aktiivisesti sen eteen. Tee käytännön tekoja, älä jätä asioita vain puheen tasolle. Varmista siis, että puheet ja teot täsmäävät.

Kestävä ja oikeudenmukainen tapa käyttää valtaa on siis tehdä yhdessä ja antaa mahdollisuus vaikuttaa.  Kun edistää koko organisaatiolle tärkeitä tehtäviä ja on avuksi muille, tulee myös itse hyvällä tavalla näkyväksi työyhteisössä ja lisää samalla omaa vaikutusvaltaasi.  Se on osa vaikutusvaltaa ja sitä kautta yhteisen onnistumisen ja merkityksellisen työn rakentamista.

Negatiiviseksi koettua tapaa käyttää valtaa voi lieventää lisäämällä hallinnan tunnetta ja vaikutusmahdollisuuksia, rakentamalla oikeudenmukaisuutta ja pitämällä yllä hyviä ihmissuhteita. Ne lisäävät myös merkityksellisyyden kokemusta. Siksi ystävällinen vuorovaikutus on keskeinen tekijä työyhteisön hyvinvoinnin ja tuottavuuden lisäämisessä.