dramaturgia

12.6.2019

Organisaatiodramaturgin keinot

Johtamisen ja työyhteisöjen maailma rakentuu ihmisten, tilanteiden, tavoitteiden ja tulosten ympärille. Johtaminen on johtajan, työyhteisön ja toimintahetken välistä monimutkaista vuorovaikutusta, jonka pohjalla on käsitys ihmisistä ja itselle tyypilliset vuorovaikutustavat.

Tunnistat ihmiskuvan, kun huomaat, luotetaanko oma-aloitteisuuteen ja haluun onnistua. Tunnistat toiminnan varjon, kun huomaat, mikä tapa rikkoo yhteistyötä. Tunnistat organisaatiopolitikoinnin, kun näet tapoja nostaa omaa itseä ja painaa muita syrjään.

Mitä näet ympärilläsi ja millaisia valintoja teet?

Jokainen meistä voi ottaa organisaatiodramaturgin keinoja käyttöönsä ja kantaa vastuun toimivan kokonaisuuden rakentamisesta: tunnistaa esitykset, miettiä tarkoitusta, kirkastaa tavoitteita, jäsentää rooleja ja esitystä ja harjoitella omaa roolia. Parhaimmillaan organisaatiodramaturgia takaa onnistumisen, pahimmillaan valtataistelut ja organisaatiopolitikointi tuhoavat sen. Tarttuminen siihen, mikä yhteistä onnistumista estää, on tärkeä osa dramaturgiaa.