29.8.2018

Työyhteisön käsikirjoitus

Paneudu siihen, millainen on työyhteisösi käsikirjoitus. Jos et tiedä, mihin työyhteisö pyrkii ja mitä sen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu, menetät kosketuksen organisaation todellisuuteen. Millainen draama on esitysvuorossa tai pyrkimässä näyttämölle? Kuka niitä käsikirjoittaa ja ketkä esityksiä ohjaavat?  Miten kukin toimii roolissaan?

Jokaisessa työyhteisössä on monta käsikirjoitusta. Yksi on viikkokokouksia varten, toinen taas yhteisiä infotilaisuuksia varten. Johtoryhmien kokoukset noudattavat omaa käsikirjoitustaan, asiakastilanteet toisenlaista. Joskus on käsikirjoitus vapaamuotoisia kohtaamisia varten, joskus taas niihin ei ole muodostunut mitään kaavaa. Organisaation käsikirjoitukset ovat sen kulttuurin mukaisia: rentoja, joustavia ja hyväntuulisia tai jäykkiä, kaavoihin kangistuneita ja hyvin rajatut roolit antavia. Tai jotain siltä väliltä, työyhteisön kulttuurin mukaisesti.

Anders Vacklin kuvaa käsikirjoitusta kartaksi, pohjapiirrokseksi tai arkkitehtoniseksi suunnitelmaksi siitä, miten elokuva tai näytelmä etenee. Käsikirjoitus on siis malli tapahtumille ja toimenpiteille. Kuitenkaan käsikirjoitus ei ole vain tilanteiden kuvausta. Se on Vacklinin mukaan ”myös unelmia, painajaisia ja intohimoja”. Ne ovat läsnä organisaatioelämässäkin, vaikka ne piilotetaan usein rationaalisen kuoren alle.

Työyhteisön käsikirjoitukset ovat yhdistelmä suunnitelmia, ennakointia ja yllättäen tapahtuvaa. Työyhteisö, esimiehet tai johto voi kirjoittaa vaikkapa muutoksen toteuttamisesta hyvän käsikirjoituksen, joka sisältää oikeat vaiheet ja päättyy hyvin. Jotain kuitenkin tapahtuu, ja suunniteltu happy end –tarina muuttuu matkalla kertomukseksi, jossa eksytään metsään ja joudutaan monenlaiseen ennen kuin päästään perille. Matkan aikana haetaan rohkeasti uusia reittejä, epäröidään valinnoissa, syytetään muita vääristä poluista, surraan tulevaa ja iloitaan yhdessä onnistumisista. Joskus valintoihin liittyvä keskustelu tai draama tuntuvat jopa tärkeämmiltä kuin päämäärä. Käsikirjoituksessa alkavat vaikuttaa Vacklinin mainitsemat unelmat, painajaiset ja intohimot.

Kun tunnistat sen, mitä työyhteisössä tapahtuu, saat kuvan siitä, miten organisaatio todellisuudessa toteuttaa tehtäväänsä. Silloin on mahdollisuus tarttua siihen, mikä ei toimi ja vahvistaa edelleen työyhteisön tavoitteita ja voimavaroja.