Suhtautuminen

14.8.2019

Kohtaamisten voima

Päivittäiset tapaamiset luovat työyhteisön ilmapiirin ja työskentelyn hengen. Ne muokkaavat samalla minäkuvaamme ja käsitystä itsestämme. Kokeeko olevansa tunnustettu asiantuntija, haluttu yhteistyökumppani ja aikaansaava työntekijä? Vai tunteeko olevansa aina syrjässä sieltä, missä tapahtuu?  

Sosiaalisissa tilanteissa vaistoaa herkästi, miten itseen ja muihin suhtaudutaan. Samanaikaisesti tiedämme myös tarkoin, miten itse asennoidumme toisiin. Aina ei vain tiedosta, että toiset näkevät sen niin selvästi. Tästä syntyy yksi yhteistyön haasteista. Käyttäytyminen välittää tunteet ja ajatukset muille.  

Jos kokee välinpitämättömyyttä tai kielteistä suhtautumista, tuntee, ettei saa arvostusta työntekijänä. Jos toiset ovat kiinnostuneita ja kannustavia, kasvaa ammatillinen itsetunto.  Jos työstä ei saa mitään palautetta, herää epävarmuus: täytänkö roolini työyhteisössä? Kohtaamisissa näemme itsemme toisen silmin. Miten omassa työyhteisössäsi toimitaan? Entä sinä itse?