8.5.2019

Suhtautuminen periytyy

Niin kummalliselta kuin se voikin tuntua, asenteet ja tapa kohdella muita omaksutaan usein omasta tiimistä ja sen historiasta. Menneisyyden ristiriitatilanteet tai epäoikeudenmukaisiksi koetut tapahtumat saattavat jäädä elämään käyttäytymis- ja suhtautumismalleina. Mitä tunnepitoisempi tapahtuma, sitä vahvemmin työyhteisöön jäävät elämään vanhat käsitykset.

Joku taho vain koetaan epäluotettavaksi, tuuliviiriksi, osaamattomaksi, hankalaksi tai yhteistyöhaluttomaksi, vaikka nykykokemukset eivät mielikuvaa tukisikaan. Toisenlaista toimintaa pidetään vain poikkeuksena, joka vahvistaa säännön. Mitä tiiviimpi ryhmä on ja mitä vahvemman aseman se kokee itsellään olevan, sitä herkemmin se edellyttää kaikilta jäseniltään samankaltaista asennetta ja suhtautumista.