Blogi

Aiheet

Hyvää emme huomaa 

Hyvää emme huomaa, mutta pahaan rea­goimme heti. Lause on Mar­ketta Ren­tolan kir­jassa Vaikuta mediassa (2010). Hän puhuu mediasta ja uuti­soin­nista, mutta ilmiö on helppo tun­nistaa myös työyh­tei­söissä. Oletko

Lue lisää 

Viestinnän vaikutus 

“Elämme enemmän vies­tin­nässä kuin todel­li­suu­dessa”, toteaa Mar­ketta Rentola kir­jassaan Vaikuta mediassa (2010). Lause, joka on helppo lukea ja jopa ohittaa huo­li­mat­to­masti. Se pysäytti kui­tenkin miet­timään, kuvaako se jollain

Lue lisää