10.4.2024

Erilaisia tyylejä 3/3

Sosiaaliset tilanteet jättävät jokaiseen jälkensä. Joskus lempeän merkin oppimisesta, välillä kipeän haavan, vähintään muistijälkiä erilaisista ihmisistä.

Harjoittelupaikastani muistan vuosien jälkeenkin lämpimän ilmapiirin ja yhteisen innon tehdä parhaansa. Tunnelma kannusti luottamaan siihen, että hyvä yhteistyö kantaa pitkälle.

Yksi ensimmäisistä työpaikoistani jäi mieleen tehokkaan mutta henkilöstöstä välittävän johtajan takia. Kokemus opetti, että tulokset ja inhimillisyys voivat hyvin asua samassa ihmisessä.

Yhtä organisaatiota leimasi kovin itsekeskeinen kollega, toista kontrollinhaluinen vetäjä. Kolmannessa opin konkreettisesti sen, millaista virkatietä tulee noudattaa ja neljännessä sen, kuinka herkästi ihmiset liittoutuvat jotakin vastaan ja millainen joukkovoima siinä on.

Ehkä parhaimman ymmärryksen johtamistyylin vaikutuksesta koko yhteisön toimintaan sain kahdessa keskenään kovin erilaisessa paikassa. Toista tiimiä johdettiin pelolla, toista rakentamalla suosikkijärjestelmiä. Tavoite oli sama, hajottaa ja hallita. Kumpikin tapa kylvi epäluuloa ihmisten välille ja sai myös epäilemään kaikkea. Miten tuo kommentti pitäisi ymmärtää? Oliko tuossa jotain takana? Onko sinulla sama tulkinta tilanteesta? 

Ratkaisevaa molemmissa oli, oliko negatiivisen huomion kohteena vai oliko niitä onnellisia, jotka saivat olla omissa oloissaan, kunhan toimivat johdon odottamalla tavalla. Mikään ei kuitenkaan ollut pysyvää, vaan suosikit ja erityisen syynin alla olevat vaihtelivat aika ajoin. Siksi epävarmuus painoi aina takaraivossa. Voit arvata, että ilmapiiri ei tehnyt hyvää ihmisten välisille suhteille, työnilolle eikä tuloksillekaan.

Mieleen on jäänyt myös monia taitavia kollegoita, vastuuntuntoisia tiiminvetäjiä ja luottamusta rakentavia johtajia. Kaikilta olen oppinut paljon. Silti ne, jotka haavoittavat toiminnallaan ihmisiä tai yhteistyötä, muistaa harmillisen pitkään. Se herättää kysymyksen, voiko yksittäisen ihmisen kehno käyttäytyminen todella vaikuttaa koko yhteisön toimintaan?

Jokaisella on vaikutusta siihen, millaiseksi elämä yhdessä muodostuu. Tapa toimia vaikuttaa tunnelman lisäksi siihen, haluaako tehdä parhaansa. Aina ei halua. Ja usein siihen on syynä se, että keskinäiset suhteet ovat tulehtuneet niin, ettei yhteistyö enää suju.

Vuorovaikutustyylillä on merkitystä.