28.4.2021

Yhteistyön mielenmaisemia

Yhteistyö on keskustelua, tekoja ja kuulluksi tulemista. Mukaan ottamista, halua auttaa ja positiivista suhtautumista. Mukaan tempautumisen hetkiä, jolloin yhteinen asia vie mukanaan niin, ettei malttaisi lopettaa. Miten yhteistyötä voisi lisätä? Panostamalla ystävällisyyteen, sosiaaliseen sitkeyteen ja yhteenkuuluvuuden tunteeseen.

Yhteistyö on voima, joka innostaa toimimaan, motivoi auttamaan ja saa tavoitteet toteutumaan. Se ei vaadi erityistaitoja, vain halun ottaa kaikki huomioon, reilua kohtelua, erilaisuuden ymmärtämistä ja oman osuuden tekemistä. Yhteistyön ytimessä on ystävällisyys, tuo arjen supervoima, joka tekee ihmeitä.

Ystävällisyys on pieniä tekoja, sanoja ja sanatonta viestintää. Se on kiinnostusta ihmisistä ja asioista, lämmin katse ja äänensävy, joka kertoo, että välittää. Tuttu sanonta kertoo, että niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan. Tunteet ja käyttäytyminen tarttuvat, ja oma tapa toimia kutsuu muita vastaamaan samaan tyyliin. Tylyys tappaa vahvatkin myönteiset tunteet ja muuttaa yhteistyön vain pakollisten asioiden hoitamiseksi.  

Yhteistyö hyötyy myös sosiaalisesta sitkeydestä, halusta toimia yhdessä silloinkin, kun se ei ole helppoa. Sitkeys on myös tyyneyttä, tunteiden säätelyä, keskustelun mahdollistamista ja tietoista hyväntuulisuutta, joka luo hyvän ilmapiirin erityisesti vaikeissa tilanteissa.

Parhaimmillaan hyvä yhteistyö saa aikaan tunteen siitä, että kuulumme yhteen. Yhteenkuuluvuus syntyy hyväksytyksi tulemisesta, oikeudenmukaisuudesta ja positiivisesta palautteesta. Silloin yhteisestä tekemisestä tulee entistä houkuttelevampaa ja samalla keskinäinen luottamus kasvaa. Yhteistyö alkaa tuottaa tulosta.