1.1.2023

Vaikutuksen alaisena – Eli kuinka ihmiset ympärillämme vaikuttavat kaikkeen, mitä teemme

Millainen voima on sillä, miten kohtelemme toisiamme? Uusin kirjani auttaa ymmärtämään tavat, joilla vaikutamme toisiimme. Kun tunnistat sosiaaliset pelit, vuorovaikutustyylit ja ryhmän valtadynamiikan, ymmärrät paremmin myös omaa ja toisten käyttäytymistä.

Vaikutuksen alaisena (Into Kustannus 2023) tekee matkan ihmissuhteisiin ja sosiaalisiin tilanteisiin. Miten erilaiset vuorovaikutustyylit vaikuttavat yhteisön kulttuuriin ja sen sosiaalisiin karttoihin? Miksi muutumme ryhmässä toistemme kaltaiseksi tai toimimme joskus tavoilla, jotka ihmetyttävät itseämmekin? Entä mitä tapahtuu silloin, kun hyvät periaatteet hautautuvat omien etujen ja valtataisteluiden alle?

Kerron kirjassa sosiaalisista kartoista ja ansoista, joukkovoiman lumosta ja sosiaalisen vallan käytöstä. Paneudun siihen, mikä merkitys ihmissuhteilla on yhteisön toiminnassa ja miten puheilla ja suhtautumisella vaikutetaan mielipiteisiin. Kuvaan sosiaalisia pelejä, vuorovaikutustyylejä ja sitä, kuinka erilainen maailma voi olla julkisesti ja kulissien takana. Ja jotta mieleen ei jäisi vain kärjistynyt käyttäytyminen, pohdin, miten yhteistyötä voi parantaa ja mitä kukin meistä voi hankalissa tilanteissa tehdä.

Löydät kirjan Into Kustannuksen ja muista verkkokirjakaupoista, äänikirjapalveluista ja kirjastoista.