Mallit

21.12.2022

Mallit ja odotukset

Yksi tapa päästä paremmin perille siitä, mistä ristiriitatilanteissa on kyse ja mitä niissä voisi tehdä, on kiinnittää huomio siihen, millaiset mallit ohjaavat yhteisön toimintaa.

Millä on suurin vaikutus toimintaan? Onko se työyhteisön päämäärä, henkilökohtaiset tavoitteet, tulospalkkiot, ystävyyssuhteet tai asiakkaiden etu, tai kenties yhteisön hyvinvointi? Painotetaanko työpaikan ratkaisuissa taloudellista tulosta, työn sujuvuutta, ajankäyttöä, yhteistyötä tai asiakaskokemusta, vai jotain ihan muuta? Voiko kukin tehdä omaan työhönsä liittyvät päätökset itse vai tarvitaanko siihen tiimin näkemys, esihenkilön vahvistus tai johtajan puumerkki?

Mallit ovat osa yhteisön kulttuuria, ja ne ohjaavat toimintaa voimakkaasti. Niiden tunnistaminen auttaa ymmärtämään syitä ja seurauksia. Mutta voi konflikteissa olla kyse myös erilaisista henkilökohtaisista odotuksista.

Joku pitää tärkeimpänä, että tunnelma on hyvä, toinen haluaa olla myynnin ykköstykki, kolmas panostaa omaan uraan. Neljännelle työkaverit ovat tärkeimpiä, viidennelle se, että työpäivä sujuu hankaluuksitta. Ei ihme, että kaikkien toiveet eivät silloin täyty. Erilaiset odotukset eivät kuitenkaan ole este hyvälle vuorovaikutukselle. Mitä enemmän luottamusta ihmisten välille syntyy, sen luontevammaksi yhteistyö yleensä kehittyy.