27.3.2019

Työyhteisön kärjistyneet roolihahmot: diivat

Jokaisella meistä on kokemusta työyhteisön diivoista. Heistä, jotka kokevat olevansa ylivertaisia muihin verrattuna, tuovat sen mielellään esille ja odottavat siksi myös erilaista asemaa ja palveluksia kuin muilla.  Jotkut kuvaavat diivaa suurieleiseksi ja oikuttelevaksi ja roolia erityisen näkyväksi ja kärjistyneeksi. Diivalla on myös ansionsa lahjakkaana tekijänä, mutta taidot jäävät työyhteisössä kärjistyneen roolin varjoon. Diiva säilyttää kuitenkin asemansa, sillä hänen erityisroolinsa sallitaan juuri erinomaisten suoritusten takia.

Diivat ovat esimiehen kannalta tavallaan helppoja, sillä tulokset ovat usein hyviä. Oikutteleva toimintatapa on helppo jättää huomiotta, kun diiva saattaa sen ohessa tehdä tuplana sen mitä muut. Muulle työyhteisölle diiva sen sijaan on kuin väärässä paikassa oleva huutomerkki. Hän vaatii huomiota, apua ja tilaa ollessaan paikalla välittämättä muiden tilanteesta. Koska diivalle sallitaan samoin kuin narrille erivapauksia, vaikuttaa se muiden kokemukseen. Jos diiva on alansa kiistämätön huippu, tilanne hyväksytään usein hiljaisesti. Muta jos diiva on erityislahjakkuus vain omissa silmissään eikä esimies puutu asiaan, alkaa muiden tyytymättömyys kasvaa.

Diivan ammattiosaaminen voi toimia roolimallina muille, vaikka vuorovaikutustapa ei niinkään. Samalla diivan tapa toimia voi nostaa keskusteluun sosiaaliset taidot ja yhteistyön merkityksen, ja niistä on aina hyödyllistä puhua yhdessä.

Koska diiva keskittyy itseensä, hän ei yleensä ole pahansuopa muita kohtaan. Se helpottaa asian esille nostamista silloin, kun diivan toiminta kärjistää muiden tunnelmat. Tilanteen avaaminen ja seurausten analysointi yhdessä voi auttaa. Haluaahan diiva olla ihailtu, joten on myös hänen intresseissään välttää ristiriitoja.  

Tutustu myös ankeuttajaan, luutuneeseen, kyyniseen, pilkalliseen