1.2.2018

Työyhteisön kärjistyneet roolihahmot: luutunut

Luutuneet ovat laji, joka löytyy erityisesti organisaatioista, jotka ovat toimineet pitkään samalla tavalla. Kyse ei ole työvuosien määrästä vaan tavasta suhtautua muutokseen. Kun ankeuttajan elämä työyhteisössä tuntuu olevan ikäviä pettymyksiä täynnä, luutuneet voivat olla tasaisen rauhallisia ja ystävällisiä, suorastaan työyhteisön tukipilareita. Mutta samalla he ovat järkähtämättömiä myös siinä, että nykyinen on hyvin. Turha muuttaa, sujuu ihan mainiosti. Ei kannata uudistaa, nykymalli on toimiva. Kun luutunut pitää kannastaan kiinni ystävällisen lujasti, siihen tuntuu olevan vaikea vaikuttaa.

Luutuneet eivät pilaa työyhteisön ilmapiiriä, herätä kiukkua tai asetu julkisesti oppositioon. Työt sujuvat mainiosti, kunhan ne saa tehdä tutulla tavalla. Luutuneiden hyviä puolia on, että he auttavat muita mielellään, sillä hehän ovat parhaita tuntijoita, jotka vievät viestiä eteenpäin. Osaajia tarvitaan, ja se on yksi luutuneiden vahvuuksia.

Luutuneet tarvitsevat aikaa ja perusteluja uudelle, sillä he eivät vastusta tietoisesti. Nykyisessä pysyminen on niin voimakas osa ajattelumaailmaa, etteivät he välttämättä tunnista sitä, mitä muut kuvaavat muutosvastarinnaksi. Siksi muutostarpeiden pohtiminen yhdessä voi auttaa. Koska kiintymys nykyiseen on syntynyt ajan kuluessa, tarvitsee uudistuminenkin tavanomaista pidemmän ajan.

Tutustu myös ankeuttajaan, luutuneeseen, kyyniseen, pilkalliseen