3.4.2019

Keneen luotetaan?

Voisi ajatella, että koko organisaatiossa on samanlainen luottamuksen kulttuuri. Tiimit ovat kuitenkin erilaisia, vaikka samanlaiset periaatteet ja käytännöt koskisivat kaikkia. Ytimessä on se, kuinka itsenäinen rooli ja vastuu eri tehtävissä on.

Luottamus itseohjautuvuuteen ja osaamiseen voi olla koko yhteisöä leimaava piirre, mutta yhtä hyvin se voi olla vain tiettyihin tehtäviin tai asemiin liittyvä. Samassakin organisaatiossa voi olla sekä rooleja, joissa on hyvin itsenäinen valta ja vastuu että tehtäviä, joita ohjeistetaan ja valvotaan tarkasti. Toiset tuntevat, että heihin luotetaan, toiset taas kokevat epäluottamusta. Tämä selittää paitsi eri yksiköiden ilmapiirikyselyn tuloksia myös sitä, miksi moniammatillisissa tiimeissä luottamus voidaan kokea hyvin ristiriitaisesti.

Jos tuntuu siltä, että tunnelmassa ja luottamuksessa olisi parantamisen varaa, on hyvä tarkistaa, kuinka itsenäinen kukin voi olla omassa työroolissaan. Vertailemme helposti omaa asemaa toisiin, joten erilainen mahdollisuus vaikuttaa voi tuntua epäoikeudenmukaisilta. Avoin keskustelu ratkaisujen perusteista ja muutostarpeista voi auttaa eteenpäin. Ainakin kannattaa kokeilla!