8.12.2016

Tiimi, yhteisö vai organisaatio?

Koulutuspäivän tauolla pohdittiin, mitä eroa on sanoilla tiimi, työryhmä, yhteisö tai organisaatio. Niitähän käytetään sujuvasti arkipuheessa samaakin porukkaa kuvaamaan. Kuitenkin ne painottavat toimintaa ja yhteistyötä hieman eri näkökulmista. Onko kyseessä vain sanoilla leikittely?

Sanalla työryhmä tarkoitetaan yleensä pienehköä joukkoa ihmisiä, jotka ovat kokoontuneet yhteen suorittaakseen tietyn tehtävän.  Työryhmä on luonteelta tilapäinen, vain tiettyä tarkoitusta varten koottu ryhmä. Sillä on tyypillisesti vetäjä, joka vastaa siitä, että työ saadaan tehtyä.

Tiimi viittaa myös pieneen joukkoon, mutta nyt nostetaan esille yhteisen tehtävän lisäksi se, että jäsenillä on toisiaan täydentäviä taitoja, yhteiset tavoitteet ja toimintamallit sekä yhteinen vastuu onnistumisesta (tästähän tiimiajattelun klassikot Katzenbach ja Smith puhuivat jo 1993).

Yhteisöstä on kyse silloin, kun ihmiset ovat liittyneet yhteen yhteisen päämäärän takia, usein jonkin saavuttamiseksi tai muuttamiseksi. Asia siis yhdistää. Yhteisöllä on yhteinen mielenkiinnon kohde, toiminnan säännöistä sovitaan yhdessä ja yhteisöllä on myös päätösvalta ja resurssit tavoitteen edistämiseksi (mm. Heikki Lehtonen 1990).

Organisaatio puolestaan on sosiaalinen yksikkö, joka on rakennettu tietyn tavoitteen ympärille (jo Talcott Parsons viittasi tähän 1951).  Termi eroaa ainakin yhdestä näkökulmasta muista. Kun puhutaan työryhmästä, tiimistä tai yhteisöstä tarkoitetaan yleensä ihmisiä. Sen sijaan sana organisaatio viittaa yleensä sen muotoon ja rakenteeseen: linja, toiminto, matriisi, tulosyksikkö, verkosto. Samalla puhutaan usein myös keskittämisestä ja hajauttamisesta tai virallisesta ja epävirallisesta organisaatiosta.

Kyse ei ole pelkästä sanoilla saivartelusta. Käsitteen valinnalla on merkitystä siihen, millaisena ryhmä itsensä näkee ja miten se toteuttaa yhteisiä tavoitteita. Johtamistakin voi hyödyntää ryhmän idean mukaisesti: työryhmässä painottuu tehtävän aikaansaaminen, tiimi rakennetaan toisiaan täydentävien osaamisten ja yhteisvastuun ympärille, yhteisössä korostuu tahto saavuttaa yhteinen tavoite. Entä sitten organisaatioissa? Ääripäässä johtamisessa korostuu tiukka hierarkian noudattaminen ja jatkuva keskustelu työnjaosta ja reviireistä. Yhtä hyvin ihmisten johtaminen voidaan nostaa keskeiseksi arvoksi puhutaan sitten yhteisöistä tai organisaatioista. Yksi asia on kuitenkin kaikille ryhmille yhteinen sanasta ja mallista riippumatta. Ryhmät koostuvat ihmisistä ja yhteistyöstä. Tärkeää on pohtia yhdessä, miksi olemme olemassa, mitä pitäisi saada aikaan ja miten sen teemme.