Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Mielenmaisemia

Mielenmaisemia: Ulkoilmaelämää

Istua heti kir­ja­kaupan oven eteen lukemaan juuri ostettua kirjaa. Mennä kah­vilan aurin­ko­var­jojen alle, jutella ja syödä jotain hyvää. Pelata kave­reiden kanssa; jal­ka­palloa, ten­nistä, hei­tellä laiskasti

Lue lisää
Paperikasat

Mielenmaisemia: Paperikasat

Ensin yksi paperi jää pöy­dälle, hakeutuu sille luon­teen­omaiseen vapaana olevaan paikkaan. Ja heti kun se on val­lannut tilan, sen päälle alkaa kertyä saman­laisia luon­no­nilmiön voimalla.

Lue lisää

Mielenmaisemia: Itsekkyys

Suuri ego. Mikä ihana tekosyy käyt­täytyä kuten haluaa. Pysäyttää lii­kenne, kun haluaa kävellä tien yli. Puhua niin kovaa, että koko ravin­to­lasali kuulee. Ottaa aina pelleilme

Lue lisää

Mielenmaisemia: Erilaisuus

Ihmisten eri­lai­suuden havaitsee, kun kuun­telee tar­kasti mistä he mie­luiten puhuvat. Mikä on se jokin, joka saa silmät syt­tymään ja äänen kohoamaan innos­tuk­sesta tai pai­numaan luottamuksellisen

Lue lisää
Salailu

Mielenmaisemia: Salailu

Se, mitä salailet, pal­jastaa miten suh­taudut muihin ja mil­laisen kuvan haluat itsestäsi antaa. Tai pikem­minkin, mitä ei halua itsestään näyttää. Kon­kreet­ti­sesti salailu tulee esille siinä,

Lue lisää
Haihattelu

Mielenmaisemia: Haihattelu

Hai­hattelu astuu kuvaan silloin, kun raahaa mukanaan kai­ken­laista, jota olisi kiva tehdä, mutta kaikki jää käyt­tä­mättä. Kuten mat­kalle mukaan pari kirjaa, eikä lue kuin näytösluontoisesti

Lue lisää
Velttous

Mielenmaisemia: Velttous

– Läh­de­täänkö? – Ei taida jaksaa. Voidaan mennä huo­men­nakin. Tai joku muu päivä. Velttous näkyy haluna valita lyhyin reitti, oikaista tai mie­luiten jättää väliin. Ei kaikkea

Lue lisää
Miellyttämisen halu

Mielenmaisemia: Miellyttämisen halu

Häntä kuun­nellaan eri­tyisen tar­kasti, jokainen juttu huo­mioidaan. Myön­nellään ja kom­men­toidaan, ollaan kiin­nos­tu­neita ja kysellään. Jat­ketaan samasta aiheesta. Oma juttu saa jäädä kesken, jos Hän puhuu.

Lue lisää

Mielenmaisemia: Läpinäkyvyys

Läpi­kuultava, kirkas, selkeä, avoin, ilmeinen, läpi­näkyvä. Yti­mek­käitä ilmaisuja, joita voi käyttää kuvaamaan sekä materiaa että toi­mintaa. Kau­niista sanoista huo­li­matta läpi­nä­ky­vyy­dellä on kahdet kasvot. Läpi­näkyvä toiminta

Lue lisää

Kirjoittajan mielenmaisemia

Mistä kir­joit­ta­minen alkaa? Joskus ideasta, joskus pyyn­nöstä, joskus siitä, että miettii, mitä haluaisi ymmärtää paremmin. Tällä kertaa kir­joit­ta­minen alkoi havain­noista ja sopi­vasta ajan­koh­dasta. Se, mitä

Lue lisää
Soita 000 000 0000