15.1.2017

Sanoilla on merkitystä

Vaikka sanat pysyisivät ennallaan, niiden sisältö saattaa muuttua. Huomaat käyttäväsi tuttua sanaa ja ihmettelet, miksi kollega tuntuukin olevan eri linjoilla. Ikään kuin kulkisitte tällä kertaa eri reittiä pitkin. Kun tarkennat mitä tarkoitat huomaat, että sana onkin saanut uuden merkityksen. Välillä kuulet käytettävän uutta sanaa vanhan tilalla. Usein sanojen tai niiden merkityksen muuttuminen liittyy meneillään olevaan muutokseen. Uusilla sanavalinnoilla ja sisällöillä korostetaan uudistumista.

Pari esimerkkiä siitä, miten tutulle käsitteelle muodostuu erilaisia sisältöjä. Työhyvinvointi voidaan nähdä työviihtyvyytenä mutta yhtä hyvin voidaan korostaa positiivista työn imua. Motivaation voidaan nähdä syntyvän esimiehen tekemisillä tai olevan itsestä kiinni. Sanoja voidaan myös käyttää ohi niiden varsinaisen merkityksen: tiimiksi voidaan kutsua mitä vain ryhmää tai johtamisen malleja voidaan kutsua eri nimillä, vaikka niillä tarkoitetaan samaa asiaa.

Sanoille voidaan antaa myös uusi näkökulma – digi on nykyään osa monen työtä, ei enää erillinen tehtävä. Tai sanan sisältö painottuu uudella tavalla: ennen työntekijän autonomia ja itsensä johtaminen olivat tavoitteita, nyt niitä pidetään lähtökohtana työn tekemiselle.

Sanojen merkityksen muuttaminen vaikuttaa siihen, miten ymmärrämme toisiamme. Luulemme puhuvamme samasta asiasta mutta emme puhukaan. Siitä selviää tarkistamalla mitä itse ja toinen tarkoittaa. Sen sijaan hankalampaa on, jos päätökset perustuvat siihen, että luulemme olevamme yhtä mieltä. Pahimmillaan päätökset tulkitaan eri tavoin, koska käsitys päätöksen sisällöstä erilainen.

Sanoilla on siis merkitystä. Samoin sanojen sisällöllä. Mitä voi tehdä yhteisen ymmärryksen lisäämiseksi? Ole kiinnostunut siitä mistä toinen puhuu, kerro mitä itse tarkoitat ja rakentakaa syvempää yhteistä ymmärrystä viimeistään päätöksenteon yhteydessä.