6.2.2017

Arki vai hanke?

”… oikeastaan on kyse siitä, hahmottaako asian hankkeena vai arkipäivän tekemisenä. Johto näkee muutoksen usein hankkeena, henkilöstö taas sen vaikutukset päivittäiseen työhön.” Lause kesken palaveria pysäytti. Se kirkasti hetkessä sen, miksi muutos näyttäytyy välillä niin erilaisena sitä suunnitteleville ja sitä toteuttaville. Toisille muutos on tiettynä ajankohtana käyttöönotettava hanke, toisille työn arkipäivään vaikuttava muutos.

Loistava esimerkki siitä, miten tehtävä organisaatiossa vaikuttaa havaintoihimme. Jos vastaat muutoksen toteuttamisesta, pidät tärkeänä huolellista valmistelua, tehokasta käyttöönottoa ja muutoksen seurantaa. Jos olet muutoksen kohteena kiinnostavat työprosessien muuttuminen ja asiakastilanteiden painotukset. Jos toimit esimiehenä huolehdit vaikutuksista tiimin toimintaan ja tuloksiin. Sama muutos, eri painotus.

Hyvin inhimillistä. Näkökulma on roolista riippuen muutoshankkeessa, arjen työtehtävissä tai porukan tuloksissa. Katsomme työtämme itselle tärkeiden asioiden kautta niin kuin pitääkin. Mutta muutoksen toteutuminen voi jäädä puutteelliseksi, jos emme ota mukaan vähän toistenkin intressejä. Ota mukaan muutosta toteuttavia miettimään yksityiskohtia ja vaikutusta tavoitteisiin. Anna tilaa esimiehille valmistella muutosta oman tiiminsä kannalta yhdessä tiimin kanssa. Älä jätä johtoa yksin kerroksiin muutosta miettimään, vaan näytä mitä muutoksessa tapahtuu. Kokeilkaa yhdessä, muuttakaa harkitusti. Jokainen meistä tarvitsee roolista riippumatta riittävän kokonaisymmärryksen, jotta muutos toteutuu. Tehdään siis muutos yhdessä.