3.11.2017

Miten osoitat arvostusta?

Kuten sosiaalipsykologian emeritusprofessori Antti Eskola on sanonut, inhimillisyys ei sijaitse ihmisessä itsessään, vaan ihmisten välillä. Samassa paikassa sijaitsee myös arvostus. Se, miten kohtelemme toisiamme, heijastuu sekä hyvinvointiin että tuloksiin.

Arvostuksen kokemuksen syntymisessä jokaisella on tärkeä rooli. Se, mihin kiinnität huomiota, mitä kommentoit ja kenelle annat aikaa ja tärkeitä tehtäviä, kertoo siitä, mitä ja ketä arvostat. Ja siitä, keneen luotat. Se näkyy helposti: Kenen näkemyksillä on merkitystä? Ketä kehutaan, kuka tuntuu olevan avainpelaaja ja kaikessa mukana? Sosiaalinen arvostus on pohjimmiltaan kokemus siitä, että on tärkeä, kiinnostava ja arvostettu työyhteisön jäsenenä.

Jos osoittaa keskittyvänsä vain omiin tavoitteisiinsa yhteisten kustannuksella, kysyy korkeintaan näennäisesti muiden mielipiteitä tai marssii toisten yli, koetaan yleensä töykeäksi ja yhteistyökyvyttömäksi. Latistavaksi, negatiiviseksi tai välinpitämättömäksi koettu tapa kohdella muita johtaa myös esimiehen leimautumiseen huonoksi johtajaksi, asiaosaamisesta riippumatta. Koetaan, ettei luota tai arvosta. Ja sillä on vaikutuksensa motivaatioon, sitoutumiseen ja niiden kautta tuloksellisuuteen.

Arvostuksen osoittaminen on yhtä helppoa kuin sen vastakohta. Kyse on siitä, että innostat, rohkaiset ja luot luottamusta. Arvostaminen on myös tavanomaista hyvää käyttäytymistä sosiaalisissa tilanteissa sekä luontevaa ja aitoa kiinnostusta muita kohtaan. Se on myös mahdollisuuksien antamista vaikeissa tilanteissa. Joskus arvostus voi saada aikaan ihmeitä. Jokainen meistä kukoistaa hyvässä ympäristössä.