8.2.2018

Mitä on organisaatiodramaturgia?

Ihmisten kohtalot ja työyhteisöjen tilanteet kiinnostavat, sillä niissä on draaman voima. Kuten elokuvissa ja näytelmissä, tapahtumat ja tarinat vetävät mukaansa, sillä ne kertovat valinnoista ja ajautumisesta, seurauksista ja umpikujista, onnen ja epätoivon hetkistä, yllätyksistä ja käännekohdista sekä paljastuksista ja päätöksistä, jotka eivät jätä rauhaan. Ne kirkastavat muutamaan hetkeen sen, mitä elämässä voi tapahtua. Samalla tavoin organisaation tilanteet ja tarinat kertovat tunteista ja suhteista ja saavat oivaltamaan jotain omasta roolista työyhteisössä. Voiko organisaatioelämään vaikuttaa, vai eteneekö se ihan omalla radallaan?

Organisaatiodramaturgia tarkastelee työyhteisöjen näyttämöitä dramaturgin silmin, vuorovaikutuksen, johtamisen ja yhteistyön näkökulmasta. Ytimessä on ajatus oman parhaan itsen esittämisestä työyhteisön näyttämöllä. Myös organisaatiotasolla panostetaan siihen, että asiakkaille ja sidosryhmille syntyy haluttu kuva ja kokemus toiminnasta. Näistä päivittäisistä esityksistä syntyy yhteinen näytelmä, työyhteisödraama, joka vaikuttaa yhteistyöhön ja toimintaan. Organisaatiodramaturgia on keino ohjata ja kehittää sen käsikirjoitusta tietoisesti.

Organisaatiodramaturgian ydin on osata sekä luoda hyvä tapa toimia eri tilanteissa että muuttaa sitä tietoisesti. Osata käyttää taitavasti vaikuttamisen keinoja ja rakentaa hyvä tarina. Siten syntyy tapa toimia, josta organisaation asiakkaatkin innostuvat. Dramaturgiaa voikin kuvata taidoksi hahmottaa tapahtumien toiminnallinen kaari. Se on kyky nähdä olennainen ja yhdistää se vallitsevaan tilanteeseen. Dramaturgi huolehtii esityksen rakenteesta, muodosta ja ideasta, ja rakentaa niistä yhteistyössä yleisöä kiinnostavan, vaikuttavan esityksen.

Organisaatiodramaturgian avulla voi pohtia niitä kysymyksiä, jotka saavat työyhteisön kukoistamaan tai lakastumaan. Se antaa keinoja tunnistaa millaisista esityksistä ja tarinoista on kyse, miten niiden käsikirjoitus rakentuu, ketkä niitä ohjaavat ja miten kukin toimii roolissaan. Kuten teatterissakin, olennaista ei ole pelkkä esitys, vaan se, että siitä syntyy haluttu vaikutelma ja tulos.

Voimme siis oppia organisaatioiden toiminnasta ja johtamisesta paljon tarkastelemalla niitä draaman ja dramaturgian käsitteiden kautta. Keinot ovat osa ikiaikaisia oivalluksia elämästä ja kanssakäymisestä. Organisaatiodramaturgian kautta ne saadaan työyhteisön käyttöön muodossa, jota jokaisen on helppo käyttää.

Vaikka elämä kokonaisuudessaan ei ole pelkkää teatteria, organisaatioelämä on sitä mitä suurimmassa määrin. Organisaatiodramaturgia yhdistää draaman ja dramaturgian ajattelutavan ja keinot johtamisen ja työyhteisöjen kehittämisen maailmaan.  Kun kehität draaman tajua, esittämisen ja käsikirjoittamisen taitoja ja ominaisuuksiasi organisaatiodramaturgina, saa koko työyhteisö mahdollisuuden loistaa organisaation teatterissa. Silloin omatkin tavoitteesi toteutuvat.

Ps. Tutustu aiheeseen kirjassani Organisaatiodramaturgialla toimiva työyhteisö