15.2.2018

Työyhteisödraamaa: Katharsis eli helpotuksen voima

Tunnistatko jo katharsiksen hyödyn? Helpotuksen tunteen, joka syntyy onnistumisesta ja uusista oivalluksista. Käsite on tuttu aristoteelisesta draamasta. Katharsis on yhtä aikaa emotionaalista, moraalista ja älyllistä mielihyvää, joka syntyy asian tai tilanteen ratkeamisesta. Katharsis tuo helpotuksen onnistumisesta, ja joskus kokemuksen negatiivisista tunteista puhdistumisestakin. Siksi siitä puhutaan puhdistavana kokemuksena, joka tuntuu olevan tarpeen hankalien tai tunnepitoisten tilanteiden jälkeen. Katharsis ei kuitenkaan synny tyhjiössä. Se vaatii myötäelämistä tapahtumissa, samastumista henkilöihin ja pientä jännitystä lopputuloksesta.

Myös työyhteisössä katharsis on hyödyllinen. Arkinen työ sujuu paremmin, kun välillä kokee helpotusta asioiden aikaan saamisesta ja oivalluksia työssä onnistumisesta. Katharsiksen kokemusta edesauttaa, kun kokee tavoitteet tärkeiksi, olevansa osa hyvää porukkaa ja ilmassa on kenties pientä epävarmuutta siitä, miten tulos saadaan syntymään yhdessä. Onnistumista seuraava jännityksen purkautuminen tuottaa mielihyvän onnistumisesta.

Huomaat katharsiksen selvästi, kun palautat mieleen, mitä työyhteisössäsi tapahtuu tulosten kannalta kriittisissä vaiheissa. Helpotuksen tunne ja ilo ovat käsinkosketeltavia, kun tavoitteet on saatu kasaan juuri ennen kuin viikko loppuu, kuu vaihtuu tai kvartaali päättyy. Katarttinen kokemus tarttuu ja leviää, vaikka kyse on vain työelämästä, ei elämää mullistavasta tapahtumasta.

Käytä katharsista työyhteisössä tietoisesti. Se ei vaadi raastavan jännitysnäytelmän toteuttamista vaan onnistuu paljon arkisimmilla teoilla. Nosta onnistumiset esiin ja huomioi ne myös julkisesti. Kun lisäät siihen keskustelun tilanteeseen liittyvistä tunteista ja pohditte yhdessä niiden osuutta tunnelmaan ja tuloksiin, olette yhteisen kokemuksen äärellä. Se voimistaa paitsi onnistumisen kokemusta myös asioiden jakamista yhdessä. Silloin työyhteisö on entistä vahvempi yhdessä.

Ps. Katharsiksesta ja muista draaman keinoista lisää kirjassani Organisaatiodramaturgialla toimiva työhteisö