13.9.2023

Joukkoon kuulumisen lumo 3/4

Kun tunteet alkavat jyllätä, kannattaa olla tarkkana. Joukkovoiman tunnistaa esimerkiksi siitä, että ryhmän jäsenet ovat alttiita vaikuttamiselle tai uskovat herkästi asioita kyseenalaistamatta mitään. Se näkyy myös suvaitsemattomuutena, mustavalkoisena ajatteluna ja taipumuksena yleistää yksittäistapaukset. Ja tietenkin siinä, että joukossa johtajan valta on ehdoton. 

Vahva ja yhtenäinen ryhmä heikentää yksilön vastuuntunnetta ja lisää painetta toimia halutulla tavalla. Se johtaa myös tunteeseen, että on vain yksi monista ja vailla todellista vaikutusvaltaa. Silloin on helppo unohtaa itsensä ja periaatteensa, ja mukautua kritiikittä valtavirran ajatteluun ja toimintaan.

Ajatteletko kenties, että aivan, noin voi tapahtua muille, vaan ei sinulle? Muiden mukana menemistä voisi tietenkin moralisoida tyyliin ”en minä ainakaan”, mutta mieti hetki:

Muistatko tilanteita, joissa tunteet tuntuivat tarttuvan hetkessä? Ihan ok-olo vaihtui riemuksi, pieni harmitus suureksi kiukuksi, tai samastuit vahvasti muiden tunnetilaan?

Oletko joskus huomannut tehneesi jotain, mitä et todellakaan pidä suotavana, ja ihmetellyt jälkikäteen, miten näin kävi?

Oletko tavoittanut itsesi tilanteesta, jossa olet ensin arvostellut voimakkaasti muiden käyttäytymistä ja hetken kuluttua huomannut toimivasi juuri samalla tavalla?

Vahva yhteinen tahtotila häivyttää yksilön roolia ja tekee hänestä tavallaan näkymättömän. Silloin saattaa piiloutua muiden selän taakse ja sopeutua, vaikka sisimmässään olisikin eri mieltä. Ilmiön havaitsee selvästi, kun paikalla on iso joukko, mutta sama tapahtuu myös pienissä porukoissa. 

Erityisesti silloin, kun ilmapiiri on riitainen, täynnä suosikkeja tai klikkejä ja kukin pitää tiukasti kiinni omasta reviiristään, on mukaan menemistä ja puolen valitsemista vaikea välttää. Myös passiivisuudella, korostetulla itsekeskeisyydellä tai omien etujen ajamisella on taipumus tarttua.

Ei ole yksinkertaista olla erilainen kuin ne, joiden joukkoon kuuluu. Jos oma toimintatyyli on poikkeava, joutuu helposti silmätikuksi eivätkä ajatukset saa vastakaikua. Sen sijaan jonkun toisen sanomana sama asia saattaa saada myönteisen vastaanoton. Niin taisi käydä minullekin tuossa yhdistyksen kokouksessa.