4.7.2018

Johtamisen aakkoset: D niin kuin Diversiteetti

Diversiteetin, monimuotoisuuden, merkitys on siinä, että niin luonto kuin ihmisyhteisökin hyötyy erilaisuudesta. Yksipuolisuus köyhdyttää, moninaisuus rikastaa niin osaamista, vuorovaikutusta kuin kehitystäkin. Uudet vaikutteet eivät voi olla tarttumatta, kun on osa niitä. Jos sen sijaan poteroi itsensä tuttuun kulmaukseen, eristää itsensä samalla uudesta.

Diversiteetti on siis keino pitää organisaatio elävänä ja kehittyvänä. Kun virikkeet ovat arjessa läsnä, uudistuminen tapahtuu tempausten lisäksi myös pikkuhiljaa. Koska inhimillisyydessämme hakeudumme samankaltaisten ja identiteetillemme tärkeiden ihmisten seuraan ja hyvän porukan löydettyämme joukko tiivistyy ja alkaa rakentaa eroja meidän ja muiden välille, tarvitaan työyhteisöissä tietoista monimuotoisuuden johtamista.

Ota diversiteetti johtamisen agendalle. Innostu osaamisten yhdistämisestä ja kannusta itseorganisoitumiseen. Hyödynnä joukkoälykkyyttä ja riko organisaation vakiintuneita rajoja. Vastusta yksimielisyyden harhaa, pura itsensä eristäneitä klikkejä ja kammoa pelkkään tottelevaisuuteen perustuvaa toimintaa. Rohkaise itsensä ilmaisuun, uuden tutkimiseen ja kokeiluun ja ajan käyttämiseen keskusteluihin. Mitä monimuotoisempi työyhteisö, sitä paremmat tulokset. Samalla annat tilaa myös yhteisöllisyyden kasvulle. Ja se, kuten tiedetään, on yksi hyvän työyhteisön voimavaroista.

Tutustu myös Caseen, Balanssiin & Arvostamiseen ja Ankeuttamiseen