1.3.2023

Kiinnostu!

Kiinnostus ihmisistä ja asioista onkin minkä tahansa ryhmän vetäjän tärkeimpiä ominaisuuksia. Se auttaa myös ratkaisemaan ryhmän hierarkiasta syntyviä ongelmia, sillä erilaiset vastuut, työnjako ja asema ryhmässä johtaa helposti kokemukseen eriarvoisuudesta. Silloin välit voivat kiristyä, ja on vaikea ymmärtää toisia ja eläytyä heidän asemaansa. Vetäjän, jonka koetaan olevan ryhmän puolella, on helpompi luoda tasavertaisuuden ja innostuksen ilmapiiri.

Miten ryhmän vastuuhenkilö sitten voi tietoisesti rakentaa hyvää fiilistä? Se syntyy esimerkiksi osoittamalla aitoa kiinnostusta muihin ja tehtäviin keskustelemalla, osallistamalla päätöksentekoon ja antamalla mahdollisuuksia vaikuttaa. Tarvitaan myös molemminpuolista lempeyttä, halua ymmärtää tilanteita myös toisten kannalta ja yhdessä sovittuja pelisääntöjä. Ilman niitä yhteistyö kärsii.