Suhteet

16.11.2022

Hyvät suhteet

Parhaimmillaan hyvät suhteet ihmisten välillä luovat positiivisen luottamuksen kierteen: kun luotamme toisiimme, vahvistuu myös läheisyyden kokemus ja halu auttaa, ja se puolestaan lisää yhteistyötä. Hyvin sujuva vuorovaikutus vahvistaa vastavuoroisuutta, voimistaa yhteenkuuluvuutta ja kasvattaa siten edelleen keskinäistä luottamusta.

Joku voisi tietenkin väittää, että joissakin tilanteissa suhteiden ylläpitäminen on vain kylmää laskelmointia tai tuttuuden mukanaan tuomaa turvallisuutta. Joskus voi tietenkin olla kyse siitäkin, sillä näemme eri tavoin toistemme merkityksen. Otetaan esimerkki työn maailmasta.

Olin kerran samassa tiimissä asiantuntijan kanssa, joka pysytteli omissa oloissaan, kunnes oli mahdollisuus näyttäytyä koko ryhmän puolestapuhujana tai tavata niitä, joilla oli valta ja vastuu toiminnasta. Heille löytyi aikaa, muille ei. Mutta se ei estänyt häntä pyytämästä meiltä muilta apua milloin mihinkin, ilman mitään vastapalvelusta. Se tuntui kaikelta muulta kuin hyvältä työkaveruudelta ja sai myös meidät muut miettimään tarkkaan, kannattaako pyyntöihin vastata.

Vastavoroisuus synnyttää siis siteen ihmisten välille ja vahvistaa tunteita. Se lisää luottamusta mutta myös mahdollisuuksia, sillä toinen voi samalla avata portin uuteen maailmaan. Miten? Voit saada uusia verkostoja ja olla mukana jossakin, johon ei olisi ollut mahdollisuutta ilman hyviä suhteita. Tilanteen voi tiivistää yhteen lauseeseen: se mikä on minun, on myös sinun, niin kauan kuin tunne on molemminpuolinen.