7.12.2022

Erimielisyyksien selvittämisestä

Erilaisten näkemysten kautta syntyy uusia oivalluksia, joten eri mieltä olemista ei kannata vältellä. Ja harvoin olemmekaan täysin samaa mieltä kaikista asioista. Niin kauan kuin erimielisyydet selvitetään yhdessä eivätkä ne jää haittaamaan vuorovaikutusta, ne ovat tavanomainen osa yhteistä arkea. Mutta joskus pienestäkin alkaneet ristiriidat voivat ratkaisematta kasvaa konflikteiksi, jotka vaikeuttavat yhteistyötä ja sosiaalisia suhteita.

Kahdenkin väliset konfliktit leviävät helposti koko yhteisöön. Joskus konfliktit voivat sekä pitkittyä että mutkistua niin paljon, ettei enää oikein edes tiedetä, mistä ne ovat alkaneet. Silti missään tilanteessa ei ole viisasta jättää niitä käsittelemättä, sillä ristiriidat vaikuttavat myös ilmapiiriin ja tuloksiin.

Konflikteihin liittyy monia lähes myyttisiä uskomuksia. Ajatellaan, että konfliktien ratkaisussa olisi kyse voittamisesta tai häviämisestä, tai että toista osapuolta voi muuttaa, että kaiken kattava täydellinen ratkaisu olisi löydettävissä tai että asiat järjestyisivät itsestään. Moni myös kokee, että pitää tehdä kaikkensa välttääkseen erimielisyyksiä tai ristiriitoja, ja jättää siksi ottamatta kantaa tai piilottaa todellisen mielipiteensä.

Yleinen ajatus myös on, että konfliktien syynä olisivat erilaiset persoonallisuudet tai huonot suhteet ihmisten välillä. Voi kyse tietenkin olla myös erilaisista arvoista, kärjistyneistä asenteista tai erilaisista vuorovaikutustyyleistä ja vaikeudesta kohdata, mutta useimmiten taustalla ovat tehtäviin ja yhteistyöhön liittyvät epäselvyydet.

Oletetaan, että kaikilla on sama käsitys siitä, miten edetä, mutta tosiasiassa ei ole kirkasta yhteistä näkemystä siitä, mitä, kuka, miten ja milloin tehdään. Juuri siksi näkemyserot ja itävätkin haitalliset ristiriidat täytyy selvittää.

Ei liene yllättävää, että konfliktit syntyvät usein myös siitä, että ihmisiä kohdellaan eriarvoisesti. Sillä on taipumus heijastua suoraan ihmisten välisiin suhteisiin.