18.1.2018

Draaman voima

Ihmisten väliset suhteet ja tapahtumat organisaatiossa muistuttavat elokuvan tai näytelmän juonta. Kollegoihin tutustutaan pikkuhiljaa ja jotkut tulevat tärkeiksi ja samastumisen kohteiksi. Aina on auki olevia kysymyksiä ja vaikeita valintatilanteita. Suunnittelusta huolimatta tapahtuu yllätyksiä ja monenlaisia käänteitä ja sivujuonet alkavat rönsyilemään.  Kun yksi organisaation tilanne saavuttaa huippukohtansa, toinen on jo ratkaistu ja kolmas siirtymässä konfliktin partaalle.  Tärkeät asiat paljastuvat pikkuhiljaa, joskus vahingossakin. Yhdessä jännitetään, millainen loppuratkaisusta tulee.

Draama vaikuttaa tunnetasolla. Kuten eläytymään saavissa tarinoissa, myös työyhteisössä pidetään tärkeänä, että hyvät henkilöt ansaitsevat onnistumisen ja pahan tulisi saada palkkansa. Puolet valitaan nopeasti. Erilaiset tilanteet ja nopeat leikkaukset aiheesta toiseen pitävät katsojan kiinnostuksen yllä ja työyhteisön energian korkealla, mutta voivat myös uuvuttaa työyhteisössä ajan mittaan.

Draamassa on kyse todellisen elämän jäljittelystä, mimesiksestä. Mimesis on aristoteelisen draaman käsite, joka viittaa sekä ihmisten taipumukseen matkia muita että sen lopputulokseen, esitykseen. Draama paljastaa todellisuuden jäljittelyn kautta jotain, joka on lähellä katsojan omaa elämää. Parhaimmillaan esitys antaa katsojille älyllistä haastetta ja oivalluksen riemua. Vaihtoehtojen punnitseminen auttaa samastumaan ja kokemaan juuri niitä tunteita, joihin käsikirjoituksessa pyritään: myötäelämään, liikuttumaan, kantamaan huolta ja tuntemaan iloa tai suuttumusta. Sama eläytyminen tapahtuu työyhteisöissä. Vaikka yrittäisi pysyä syrjässä, on aina kuitenkin osa työyhteisön draamaa.

Jäljittely ei liity vain teatteriin, vaan on luonteenomaista ihmiselle syntymästä saakka. Opimme matkimalla sitä, mitä ympärillämme tapahtuu. Sosiaalistumme perheeseen ja yhteisöihin omaksumalla niiden tapoja ja kulttuuria. Rakennamme identiteettiämme meille tärkeiden ja kiinnostavien ihmisten kautta. Tulemme siis jäljittelyn kautta osaksi maailmaa. Mimesis teatterissa ja draamassa, samastuminen ja sosiaalistuminen organisaatioelämässä. Eri käsite, paljon samaa sisältöä. Samastumme siihen mikä on tärkeää, sosiaalistumme niihin yhteisöihin, joissa vietämme aikaa. Jäljittelemme sitä mikä vie omaa elämää eteenpäin. Tässä on draaman voima.

Ps. Lue lisää aiheesta kirjastani Organisaatiodramaturgialla toimiva työyhteisö