14.7.2021

Yhteisellä näyttämöllä

Kaikki sosiaaliset tilanteet muistuttavat sitä, mitä teatterin näyttämöllä tapahtuu. Näin ajattelee ainakin sosiologi Erving Goffman, jonka mukaan esitämme sosiaalisissa tilanteissa erilaisia rooleja saadaksemme oman tahtomme ja pyrkimyksemme toteutumaan. Mitä tärkeämpi asia ja tilanne, sen tietoisempaa oma toiminta on. Siten vuorovaikutus voi joskus muistuttaa etukäteen käsikirjoitettua esitystä, jossa roolit vaihtelevat. Olemme välillä pääroolissa, monesti erilaisissa sivu- ja tukirooleissa, joskus taas kulissien takana toimimassa, lavasteita rakentamassa tai muiden järjestämien esitysten yleisönä.

Sosiaalisten tilanteiden näyttämöllisyys syntyy rooleista, tietoisista käsikirjoituksista ja eri esityksiä seuraavan yleisön reaktioista. Usein yhteiselo sisältää tuttuja ja välillä jopa rituaalinomaisia piirteitä. Se on nähtävissä erityisesti juhlissa ja muodollisissa tilaisuuksissa, mutta tunnistat kyllä myös esimerkiksi tavat pyytää, suostutella, manipuloida tai ohjata tilanteita taustalla.

Kullakin on omat tapansa, mutta yhteistä niille on tavoitteeseen sopivan roolin omaksuminen ja tietoinen pyrkimys antaa oikea vaikutelma. Uskottavuus syntyy paitsi ammattitaidosta myös oikean kuvan saamisesta, joten vaikutelman hallinta on keskeinen osa monia työtehtäviä. Mieti vaikka mistä elementeistä syntyy lääkärin osaaminen, asiantuntijan uskottavuus tai tunne palveluhenkisyydestä ja auttamisen halusta?     

Kuva, jonka vuorovaikutustilanteissa toisistamme saamme, on yksi vahvimpia vaikuttamisen keinoja. Se on yhteispeliä; samalla kun pyrimme antamaan itsestämme halutun vaikutelman, arvioimme myös toisiamme. Mutta ilman selkeää tavoitetta esittämisellä ei ole toivottua voimaa, sillä, kuten estetiikan emeritusprofessori Aarne Kinnunen toteaa, juoneton näytteleminen on mahdotonta.

Mutta näyttämöllisyys ja esittäminen eivät ole vain osa yksittäisten ihmisten toimintaa. Ajattele erilaisia organisaatioita. Ne panostavat merkittävästi siihen, että asiakkaille ja sidosryhmille syntyisi haluttu kuva ja kokemus toiminnasta. Ne pyrkivät näyttämään toiminnastaan juuri sen, millä tavoitetaan juuri ne ryhmät, joista organisaatio on kiinnostunut. Yhteistyö on esittämisen taidetta.