Tarkkana

2.2.2022

Tarkkana!

Luottamus ei synny tyhjiössä. Se muokkautuu aina, kun tapaamme toisemme. Sen huomaa tavassa puhua, kuulee äänensävystä ja näkee sanattomasta viestinnästä. Ja tietenkin siinä, mitä tekee tai jättää tekemättä. Mitä läheisempää ja luontevampaa yhdessä oleminen on, sen nopeammin luottamus alkaa syntyä. Ja päinvastoin: jos olo tuntuu hankalalta, ei luottamuskaan saa tilaa.

Luottamus rakentuu itselle tärkeissä hetkissä, sillä muistamme parhaiten sen, millä on merkitystä. Teot ja sanat, jotka rikkovat jotain itselle olennaista, kokee voimakkaammin juuri niiden merkityksen takia mutta myös siksi, että aivomme ovat virittyneet huomaamaan kaiken negatiivisen. Siksi hyvää palautetta kannattaa toistaa, jotta se saa tarvitsemansa huomion. Sosiaalisissa tilanteissa kannattaa siis olla tarkkana.

Kun tapaamme, muodostamme kuvaa toisistamme. Saat käsityksen, mitä toinen ajattelee, mistä hän on kiinnostunut, mihin näyttää pyrkivän ja mitä saa aikaan. On helpompi luottaa, kun näkee, millainen toinen on ja miten hän käyttäytyy muita kohtaan. Siksi sellaiseen, jota ei tapaa kovin usein tai joka eristäytyy sosiaalisissa tilanteissa, on vaikea luoda läheistä ja luottamuksellista suhdetta.