17.11.2021

Tärkeät sanat

Toivoa, tavoitella, edellyttää, vaatia. Onko sillä merkitystä, mitä sanaa käyttää? Vastaus voisi helposti olla ei, sillä sanathan tarkoittavat käytännössä melkein samaa. Jotkut ovat vain kohteliaampi tapa ilmaista sama asia.

Mutta onko sittenkään kyse vain sävyeroista? Kielitoimiston sanakirjan mukaan toivoa tarkoittaa sitä, että haluaa hartaasti ja odottaa jotakin tapahtuvaksi, tavoitella taas, että yrittää saavuttaa, havitella jotakin. Edellyttää sen sijaan viittaa siihen, että pitää jotakin jonkun edellytyksenä tai ehtona, asianmukaisena ja itsestään selvänä. Kun käyttää sanaa vaatia, ilmaisee tahtovansa ehdottomasti, että jokin on välttämätöntä ja tarpeellista, ilman sitä ei pärjää.

Muutos syntyy sanoista ja teoista. Toivominen on ääneen sanomista, mutta usein sivustaseuraajan paikalta. Tavoitteleminen kertoo jo päämäärätietoisuudesta ja toiminnan suuntaamisesta. Edellyttäminen nostaa edellyttäjän esille, lähelle toimijuutta ja päätöksenteon paikkoja. Vaatiminen on jo vahva ilmaisu. Se kertoo asenteesta, että on oikeutettua tulla kuulluksi ja olla mukana päätöksenteossa. Vaatiminen kertoo myös asiantuntemuksesta ja halusta tehdä työtä tavoitteen eteen. On astuttu vallan varjoista sen näyttämölle.

Kun haluamme vaikuttaa, sanoilla on merkitystä. Ei riitä, että jakaa tietoa, on oltava mukana luomassa sitä. Ei riitä, että toivoo, on oltava hyvä sisältö, perustelut ja keinoja saada muutosta eteenpäin. Ja jos oma asiantuntemus ei riitä, tarvitaan yhdessä mietittyjä sanoja ja lauseita eri tilanteisiin, jotta keskustelussa pääsee eteenpäin. Joskus tarvitaan myös kovaa ääntä, aina sitkeyttä ja tahtoa toimia.