18.11.2020

Millainen on tapasi puhua?

Kaikissa sosiaalisissa tilanteissa pyritään edistämään asioita, vahvistamaan olemassa olevia suhteita, rakentamaan uusia tai horjuttamaan sellaista, joka voisi olla haitaksi itselle. Yksi tapa vaikuttaa on se, miten puhuu. Samanlainen puhetapa yhdistää, erilainen keskustelukulttuuri kertoo, ettei ainakaan vielä kuulu joukkoon. Tärkeä työyhteisötaito onkin puhetavan ja keskustelukulttuuriin tunnistaminen ja siinä toimiminen.

Puhetapa on yksi keino lisätä tai menettää uskottavuutta sosiaalisissa tilanteissa. Vaikutamme toisiimme näyttämöllisin keinoin: sanavalinnat, intonaatio, aksentti, painotukset ja tehosanat ovat kaikki keinoja tehostaa viestiä. Käytämme myös vertauskuvia, liioittelua ja vähättelyä tai suunnatonta innostusta tai turhautumista keinoina saada muut vakuuttumaan.

Tapa puhua ei suinkaan ole pysyvä, vaan muuttuu tilanteen mukaan. Jos omat tavoitteet eivät muutoin meinaa toteutua, vaihdetaan lennossa puheenaihetta, roolia tai suhtautumistapaa. Kollegan ystävällisyys muuttuu komenteluksi, esimiehen jyrkkä lähestymistapa suostutteluksi, jotta tahto toteutuisi. Muutos saattaa paljastaa puhujasta uusia piirteitä ja pyrkimyksiä.  Arkikokemus on myös osoittanut, että olemme eri yhteyksissä taitavia sanomaan yhtä mutta tarkoittamaan toista. Yleensä myös odotamme, että taustalla oleva todellinen viesti ymmärretään, vaikka sitä ei suoraan sanottaisikaan.

Puheessa ovat aina läsnä kaikelle vuorovaikutukselle tyypilliset kysymykset valtasuhteista ja lojaaliudesta. Dominointi, keskustelullinen vallankäyttö tulee esille jo ensimmäisten minuuttien aikana. Eniten puhuva on yleensä heti äänessä, samoin kuin vaiteliain ottaa roolinsa alusta alkaen. Siksi keskustelun aloitus ja jokaisen saaminen puhumaan heti alussa on niin tärkeää.

Osa puhetapaa on tapa kysyä ja osoittaa kiinnostusta. Sosiaaliset normit ohjaavat toimintaamme, joten tapana on vastata, kun joku kysyy jotakin. Toisaalta voi valita, miten vastaa – tarkasti tai sinne päin, vaihtaa aihetta tai esittämällä vastakysymyksen. Osaamme myös siirtää huomion pois kiusallisesta asiasta monin tavoin. Puhutaan esimerkiksi tarkoituksellisen pintapuolisesti, ollaan kovin pidättyväisiä tai ryhdytään puhumaan passiivissa ja häivytetään omaa vastuuta ja mielipidettä.

Kun kuuntelet itseäsi toisten korvin, mihin kiinnität huomiota? Mieti vaikka viimeisintä palaveria, jossa olit. Miten kuvaisit puhetapaasi siinä? Entä silloin, kun juttelet lähimpien työkavereidesi kanssa?  Tai ystäviesi kanssa? Äänensävy, elekieli ja tapa puhua kertovat paljon myös suhteen laadusta, haluamme tai emme.