23.6.2021

Samassa ryhmässä

Ryhmään kuuluminen on yksi perustarpeista, ja sillä on vaikutuksensa koko elämään. Haluaa kokea perheen lämpöä ja ystävien läheisyyttä. Olla mukana niissä harrastuspiireissä, joissa on hyviä tyyppejä ja kivaa tekemistä ja saada tutustua ihmisiin, jotka ovat itselle tärkeitä roolimalleja ja kiehtovia esimerkkejä sellaisesta, mihin itsekin pyrkii. Tai ovat muuten vain fiksuja, persoonallisia, ihania ja taitavia, niitä, joiden piirteitä haluaisi itselleenkin lisää. Siksi on tärkeää päästä mukaan sellaiseen, joka tuntuu merkitykselliseltä.

Eikä vain päästä mukaan, vaan tulla hyväksytyksi. Ja parhaimmillaan myös kokea itsensä tärkeäksi muille. Poissaolo saa muut kaipaamaan, läsnäolo tuntuu merkitykselliseltä. Tarve liittyä muihin onkin keskeinen osa sosiaalisuutta. Ryhmä lisää turvallisuuden tunnetta ja sen kautta saa sellaista tietoa, jota muuten voisi jäädä vaille. Samalla voi nauttia toisten seurasta ja jakaa iloja ja huolia. Tärkeästä ja kiinnostavasta ryhmästä tulee myös itselle mittatikku, johon voi suhteuttaa omaa toimintaansa ja jolta voi hakea tukea ja neuvoja omiin ratkaisuihinsa.

Mutta liittyminen ryhmään ei vielä sinällään ratkaise mitään, sillä vasta kokemukset ryhmässä paljastavat, millaista elämä sen jäsenenä on. Millainen ryhmän kulttuuri on ja ennen kaikkea, syntyykö tunne keskinäisestä luottamuksesta ja arvostuksesta.   

Ohittaminen, välinpitämättömyys, torjutuksi tuleminen tai hylkääminen tuntuvat sitä isommilta pettymyksiltä, mitä tärkeämpi ryhmä on ollut itselle. Mitä läheisemmät suhteet ovat ja mitä tiiviimmin ollaan yhdessä, sitä haavoittuvampi on, jos luottamus rikkoutuu. Sen sijaan huomatuksi tuleminen, kokemus siitä, että on tärkeä ja ihmissuhteiden syveneminen ovat ikään kuin palkintoja ryhmään kuulumisesta. Siksi uuteen ryhmään liittyminen on aluksi tunnustelua ja vuorovaikutus kehittyy tapaamisten myötä pikkuhiljaa. Entä jos luottamus rikkoutuu? Usein sitä on vaikea, mutta ei mahdotonta lähteä rakentamaan uudelleen.