10.5.2018

Tarvitsetko yhteistyötä?

Kollegat työpaikalla ja verkostossasi antavat työlle oman värinsä. He saavat rutiinityötkin tuntumaan kiinnostavilta – tai entistä tylsemmiltä. He tuovat yhteisiin hetkiin työniloa ja tekemisen meininkiä, tai saavat kärsimättömästi toivomaan tilaisuuden päättymistä. He antavat tukea ja tekevät yhteistyötä. Tai ovat kiinnostuneita vain omista asioistaan. Yhteiset keskustelunne ovat avoimia ja sovitte yhdessä etenemisestä. Tai he voivat olla saman mielisiä keskusteluissa, mutta toimivat toisin. Joskus jopa selän takana. He kertovat sinulle usein pyytämättä asioita, tai pitävät ne omana tietonaan. Ystävystyt tai liittoudut heidän kanssaan, tai saatat pitää heitä kilpailijoina. Joskus saattaa myös tuntuu siltä, että tekisit kaiken mieluiten yksin omassa rauhassa.

Riippumatta siitä, miten koet kollegasi, tarvitset onnistuaksesi kumppaneita. Miksi? Yhteisten tavoitteiden aikaansaamiseksi ja työn ilon varmistamiseksi. Tarvitset asiantuntijoita, joilta voit pyytää näkemyksiä ja saada uutta osaamista. Henkilöitä, jotka kertovat, jos olet menossa väärään suuntaan. Tuntosarvet pystyssä olevia, jotka ovat herkkiä havaitsemaan tunnelmia. Niitä, joille voit purkaa mieltäsi ja saada neuvoja. Tarvitset yhteistyötä myös siihen, että tiedät, mitä organisaatiossa pidetään tärkeänä, millaista toimintaa arvostetaan ja mikä on organisaatiolle tärkeää. Varmista siis, ettet jää työyhteisössä yksin.

Yhteistyö ei kuitenkaan edellytä samanaikaisesti toimimista tai tehtävien hoitamista yhdessä. Pikemminkin on kyse siitä, että yhteistyön kautta rytmitetään tekeminen, päätöksenteko, tiedottaminen, tapaamiset ja palaverit palvelemaan parempaa lopputulosta.

Aina yhteistyö ei suju kaikkien kanssa yhtä hyvin. Anna silti kaikille mahdollisuus olla mukana. Hae tietoisesti uusia näkökulmia ja erilaista osaamista. Sillä ihmisten väliset suhteet syntyvät ja kehittyvät yhteistyön kautta. Mitä enemmän yhteistyötä ja avointa keskustelua, sitä vähemmän tulkintoja ja epäluuloja ihmisten välille syntyy.