22.2.2019

Toimi viisaasti sosiaalisissa tilanteissa

Vuorovaikutus toimii eliksiirin tai myrkyn lailla. Ystävällinen vuorovaikutus kannustaa yhteistyöhön. Innostuu ja saa lisää energiaa, kun tuntee olevansa samalla puolella ja saa vastakaikua. Sen sijaan tunne syrjään jäämisestä, ohitetuksi tulemisesta tai kaltoin kohtelusta masentaa ja syö energiaa. Siksi se, miten kohtelemme toisiamme työyhteisössä, on ratkaisevaa onnistumiselle.

Tuottavan ja hyvinvoivan työyhteisön ydin on kohtelussa. Reagoimme annettuun positioon eli siihen, mitä meihin suhtaudutaan ja mitä odotetaan. Positiointi tulee näkyväksi kaikissa arkipäivän kohtaamisissa ja keskusteluissa. Osoitamme toisillemme pienin sävyin ja elein odotuksemme ja tavoitteemme ja samalla toiselle tämän paikan. Pidänkö toista esimerkiksi tärkeänä vai toisarvoisena, ammattilaisena vai osaamattomana tai sellaisena, jonka kanssa olosuhteista riippumatta pärjättävä?

Suhtaumisella on merkitystä. Positiointi toimii ikään kuin silmälaseina, jonka kautta näkee toiset ja maailman. Sitä ei voi välttää, vaan jokainen meistä positioi sekä itsensä että muut kaikissa vuorovaikutustilanteissa. Annettuun positioon voi suostua ja toimia sen mukaisesti, tai kiistää sen ja tarjota tilalle toisenlaista. Miksi positioinnin tunnistaminen on hyödyllistä? Työyhteisö, jossa kiinnitetään huomiota sosiaalisiin tilanteisiin ja hyvään kohteluun, on vahvempi myös ammatillisesti.

Vaikka huomaavaisuus ja lämmin suhtautuminen on osalle luontevaa, vaatii ystävällisyys tietoisuutta ja tekoja. Odotusten vastainen käyttäytyminen, vaikkapa tervehtimättä tai vastaamatta jättäminen, koetaan epäystävälliseksi ja yhteisön arvoja rikkovaksi. Samoin jos keskeytetään jatkuvasti, ei anneta puheenvuoroa tai jos keskustelujen aloituksiin ja lopetuksiin liittyvät tavanomaiset kohteliaisuusrutiinit puuttuvat, syntyy vaikutelma tylystä kohtelusta, kuten Pirkko Muikku-Werner on kuvannut.

Kohtelias ja epäkohtelias tapa toimia tarttuvat työyhteisössä helposti, varsinkin jos on kyse mielipidevaikuttajasta. Huomaavaisuus lisää tunnetta arvostamisesta, kylmäkiskoisuus välinpitämättömyyden kokemusta. Siksi kohteliaisuudessa ei ole kyse vain hyvistä käytöstavoista, vaan organisaation tunnelman ja sosiaalisten suhteiden rakentamisesta. Lämpimät suhteet motivoivat, kylmät karkottavat, roolista ja asemasta riippumatta.