24.1.2019

Organisaatiopolitikointi rapauttaa yhteisön

Aina organisaatiot eivät ole yhtä suurta perhettä, joka toimii yhteisen hyvän eteen. Usein kilpaillaan asemista ja vallasta ja pelataan peliä, jossa oma tekeminen yritetään saada näyttämään ylivertaiselta suhteessa muihin. Hyväkään organisaatiokulttuuri ei poista sitä, että organisaatioelämä on aika ajoin poliittisen taistelun kenttä.

Jokainen tunnistaa organisaatiopolitiikan maailman. Kyseessä on kaikki se, mitä tapahtuu, kun omat intressit tulevat tärkeämmäksi kuin organisaation tehtävä. Se on itsekkyyttä oman uran edistämisessä, toteaa ilmiötä tutkinut Robert C. Schneider.

Organisaatiopolitikointi viittaa käyttäytymiseen, joka ajaa toteuttamaan omat tai viiteryhmän päämäärät muista välittämättä. Organisaation yhteinen etu ja tavoitteet jäävät syrjään, kun haetaan parempaa asemaa, palkitsemista tai vaikutusvaltaa. Organisaatiopolitiikan vastakohtana voidaan pitää keskinäistä tukea, sitä, että omalla toiminnalla halutaan samalla auttaa muita ja varmistaa yhteisten päämäärien toteutuminen. Politikointi ja keskinäinen tuki voidaankin nähdä työyhteisön toiminnan ääripäinä. Toinen tuhoaa yhteistyötä, toinen rakentaa sitä.

Mitä keinoja organisaatiopolitikoinnissa käytetään? Omia etuja edistetään esimerkiksi ohittamalla organisaation protokolla ja prosessit ja laiminlyömällä yhteisesti sovittu. Voidaan myös vastustaa muutoksia ja pyrkiä ylläpitämään nykytilaa, jos muutos heikentäisi omaa asemaa. Kun tilanne ja valta-asemat pysyvät ennallaan, voi myös politikointi jatkua vanhan mallin mukaisesti.

Politikointi saa vallan, jos johto osoittaa omalla toiminnallaan ja palkitsemisella politikoinnin menestymisen keinoksi. Kun johto sen sijaan varmistaa, että organisaation periaatteet ja käytännöt ovat selkeät ja läpinäkyvät ja että niitä noudatetaan reilusti ja yhdenmukaisesti kaikkien kohdalla, ei politikoinnille jää niin paljon sijaa. Tärkeintä on edistää keskinäistä tukea ja yhteistyötä. Se tarkoittaa ennen kaikkea ystävällisyyden ja myönteisyyden ilmapiiriä mutta myös osaamiseen kehittämistä ja uramahdollisuuksien rakentamista kaikille.