vaikutelmanhallinta

11.9.2019

Vaikutelmanhallinnan ytimessä

Usein esittäminen ja vaikutelmanhallinta liitetään yksilön rooliin. Sama tarve vaikuttaa muihin koskee kuitenkin myös koko organisaatioita, sillä liiketoiminnan ydin on siinä, että organisaatio pyrkii saamaan tietyn vaikutelman aikaan. Profiloitumaan tiettyjen teemojen kautta ja houkuttelemaan tietynlaista yleisöä. Näyttämään toiminnastaan juuri sen, millä tavoitetaan ne kuluttajat tai palveluiden ostajat, jotka organisaatio haluaa.

Niin näyttämöllä kuin työyhteisössäkin tulos syntyy yhdessä. Koko yhteisön odotetaan pelaavan hyvin yhteen ja toteuttavan kitkatta oman roolinsa yhteistyössä muiden kanssa. Kyse on teatterin termejä lainatakseni näyttelijäryhmästä, jotka yhdessä saavat katsojan nauttimaan ammattitaitoisesta ja samanaikaisesti todentuntuisesta esityksestä. Jokainen toteuttaa oman roolinsa sekä muuta tiimiä että yhteistä kokonaisuutta silmällä pitäen.

Organisaatiotason vaikutelmanhallinnassa on kyse uskottavasta rooleissa pysymisestä tiimitasolla. Henkilöstön odotetaan toimivan sujuvasti omassa roolissa: olemaan avuliaita asiakaspalvelijoita, taitavia myyjiä, uskottavia asiantuntijoita ja hyviä tekemään yhteistyötä niin kollegojen kuin verkostonkin kanssa. Oikea vaikutelma syntyy, kun työyhteisöllä on hyvä käsikirjoitus, oikea roolijako ja taitava ohjaus. Se on osa organisaatiodramaturgiaa.