symboli

4.9.2019

Työyhteisön sosiaaliset symbolit

Sosiaaliset symbolit ovat työyhteisön vaikutelmanhallintaa. Ne haetaan niiltä ryhmiltä ja henkilöiltä, joihin haluamme samastua. Näitä symboleja ovat muun muassa kieli, pukeutuminen, eleet ja muu nonverbaalinen viestintä. Niillä luodaan uskottavuutta ja houkutellaan ottamaan mukaan. Symboleihin kuuluu myös puhetapa, joka valitaan yleisön mukaan (kuten huoliteltu kieli joissain tilanteissa, arkiset sanavalinnat toisessa) tai kertomalla tarinoita, joita pyritään saamaan yleisö puolelleen (kuten kilpailijoiden voittaminen tai vaikeuksista voittoon).

Osa vaikutelmanhallintaa on istumajärjestys. Siitä, kuka istuu missäkin, voi päätellä sekä aseman että motivaation olla aktiivisesti mukana tai passiivisena katsojana. Saako paikan vallanpitäjien läheltä, sisäpiiristä. Ohjataanko ulkokehälle, vähemmän vaikuttavien rooliin. Vai voiko valita vapaasti paikan oman tahtonsa mukaan – kunhan muistaa missä kehyksessä toimitaan. Ellei ole kehyksen määrittelijä, joutuu toimimaan odotusten mukaan.