30.10.2019

Työyhteisön sosiaaliset tilanteet

Sosiaaliset tilanteet ja suhteet valtaavat mielen heti, kun saapuu työpaikalle. Monesti työyhteisön tapahtumat ovat mielessä myös vapaa-ajalla. Siksi se, miten kohtelemme toisiamme, ei ole merkityksetöntä.

Työyhteisön todellisuus rakentuu kohtaamisista, keskusteluista ja niistä kerrottaessa. Koska jokaisella meistä on erilainen historia ja kokemukset, tuntuvat tilanteet myös erilaisilta. Se, mikä yhdelle on viihdyttävää puhetta, tuntuukin toisesta ajanhukalta ja harhautumiselta tärkeistä asioista. Se, millaiseksi työpaikan arkipäivä muodostuu, riippuu sekä yhteistyön sujumisesta että kunkin sosiaalisista taidoista.

Teatterimetaforaa hyödyntäen voikin sanoa, että työyhteisö on draaman näyttämö, täynnä erilaisia intressejä ja monenlaisia tilanteita. Jokainen esittää omaa parasta itseään saavuttaakseen pyrkimyksensä ja saadakseen oikean vaikutelman aikaan. Se vaatii sosiaalista joustavuutta, sillä omaan rooliin vaikuttaa myös työpaikan hierarkia, epäviralliset ryhmittymät ja työtehtävien luonne. Lisäksi työyhteisön kulttuuri muokkaa meistä kaltaistaan, haluamme tai emme. Se näkyy puhetavassa, kiinnostuksen kohteissa, tekemisen painopisteissä, suositun tavoittelussa ja epäsuositun välttämisessä, on sitten kyse asioista tai ihmisistä.

Tunnistatko tilanteen? Sen huomaa työpäivän arjessa, mutta yhtä selvästi myös neuvottelutilanteissa. Myös neuvottelut voi nähdä draaman näyttämönä, joka rakentuu pyrkimysten, esittämisen ja vaikutelmanhallinnan ympärille. Ne konkretisoituvat käsikirjoituksessa, joka ohjaa neuvottelun kulkua. Kun tiedostat mitä tilanteessa ja ryhmässä tapahtuu, on helpompi toimia.