22.2.2018

Organisaatioelämä teatterina

Riippumatta siitä, on kyseessä draama teatterissa vai työelämässä, samat teatterin elementit ovat mukana. Molemmissa on kyse oikeanlaisten esitysten toteuttamisesta. Tarvitaan esittämisen ympäristö, teatteri tai organisaatio. Johtaja, joka vastaa kokonaisuudesta ja yleisö tai asiakkaat, jotka ovat työyhteisön esityksen vastaanottajana. Käsikirjoittaja, joka kirkastaa esityksen sanoman. Dramaturgi, joka antaa esitykselle rakenteen, muodon ja ilmaisun keinot. Ohjaaja, joka harjoittaa esityksen ja tuo siihen oman näkemyksensä. Näyttelijät, jotka ovat rooleissaan uskottavia ja saavat halutun vaikutuksen aikaan. Lavastaja, valomiehet ja puvustaja, jotka rakentavat näyttämön ja oikean tunnelman sekä kriitikot, jotka arvioivat esityksen. Kaikki nämä ovat läsnä sekä teatterissa että organisaatioelämässä, tosin vähän eri nimillä.

Organisaation esitykset ovat osa oman tehtävän toteuttamista, esimiestyötä ja johtamista, yhteistyötä kollegoiden ja verkoston kanssa ja asiakaskohtaamisia. Teatterin näyttämöllä on meneillään yksi näytelmä kerrallaan, organisaatiossa sen sijaan useita rinnakkaisia. Yhdessä niistä muodostuu työyhteisön draama. Ne vetävät jokaisen mukaan, vaikka itse ei juuri silloin olisikaan näyttämöllä.

Olemme yhden työpäivän aikana välillä näyttämöllä, välillä yleisössä katsojan roolissa, toisinaan taas tukemassa taustalla. Työyhteisön päivään mahtuu kokonaisia esityksiä ja paljon yksittäisiä kohtauksia. Seuraavassa tilanteessa jatketaan siitä, mihin edellisessä päädyttiin. Uudet esitykset lainaavat edellisen teemoja ja rooleja. Ne alkavat olla osallisille niin tuttuja, että seuraavan tapahtuman voi aavistaa. Työyhteisödraama toistaakin työyhteisön kulttuuria. Jokaisen rooli työyhteisössä vaikuttaa siihen, millaiseksi yhteinen tarina muodostuu. Se näkyy työyhteisön sisällä ilmapiirissä ja asiakkaiden kiinnostuksena organisaatioon ja sen palveluihin.

Saadakseen haluamansa roolit pitää tuottaa oikea vaikutelma sopiville tahoille ja pärjätä rooliristiriitojen ja kilpailijoiden kanssa. Tyytyväinen johtaja ja esimies ohjaajan roolissa, hyvin näytelty käsikirjoitus, loistava yhteispeli muiden näyttelijöiden kanssa ja vaikuttuneet asiakkaat ovat organisaatioelämän huipennus. Hyvät esitykset työyhteisön näyttämöllä eivät ole organisaation kannalta itsetarkoitus. Olennaista on, miten niillä saadaan aikaan haluttu tulos. Sen ratkaisee organisaation yleisö, eli asiakkaat.

Lisää aiheesta kirjassani Organisaatiodramaturgialla toimiva työhteisö